Anna Klim-Klimaszewska
Anna Klim-Klimaszewska
Nieznane powiązanie
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Pedagogika przedszkolna
A Klim-Klimaszewska
Fundacja Rozwoju Edukacji Europejskiej i BezpieczeĹ „stwa, 2002
1502002
Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce: wybrane aspekty
J Karbowniczek, A Klim-Klimaszewska
Akademia Ignatianum, 2016
82016
Witamy w przedszkolu
A Klim-Klimaszewska
Wspomaganie adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego. Warszawa, 2010
82010
Adaptacja dziecka do Ĺ› rodowiska przedszkolnego
A Klim-Klimaszewska
Wydawnictwo AP, 2006
82006
Podstawy edukacyjne na przełomie XX i XXI wieku w świetle raportów oświatowych
A Klim-Klimaszewska
Rozprawy Społeczne 5 (1), 3-18, 2011
72011
Witamy w przedszkolu: wspomaganie procesu adaptacji dziecka do Ĺ› rodowiska przedszkolnego
A Klim-Klimaszewska
Instytut Wydawniczy" Erica", 2011
52011
Trzylatek w przedszkolu: gotowoś ć dziecka trzyletniego do podję cia edukacji przedszkolnej
A Klim-Klimaszewska
Instytut Wydawniczy Erica, 2010
52010
THE SCOPE OF IMPLEMENTATION OF GEOMETRIC CONCEPTS IN SELECTED KINDERGARTENS IN POLAND.
A Klim-Klimaszewska, S Nazaruk
Problems of Education in the 21st Century 75 (4), 2017
42017
Direct learning about nature in 6-year-old children living in urban and rural environments and the level of their knowledge and skills
SK Nazaruk, A Klim-Klimaszewska
Journal of Baltic Science Education 16 (4), 524, 2017
42017
Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu
A Klim-Klimaszewska
Instytut Wydawniczy ERICA, 2015
32015
Z praktyki wychowania przedszkolnego
A Klim-Klimaszewska
Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2005
32005
KOMPARÁCIA PRIPRAVENOSTI UČITEĽOV PRIMÁRNEHO STUPŅA NA INKLUZÍVNU EDUKÁCIU V POĽSKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE
M MYSZKA, A KLIM-KLIMASZEWSKA
Študent na ceste k praxi II, 2013
22013
Pedagogika przedszkolna
KK Anna
Nowa podstawa programowa, Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica, 2010
22010
E-learning in the process of educating at the higher education institution
A Klim-Klimaszewska
ICERI2009 Proceedings, 71-76, 2009
22009
THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY OF CHILDREN IN KINDERGARTEN IN THE LIGHT OF SELECTED INDIVIDUAL FACTORS.
S Nazaruk, J Waszczuk, J Marchel, H Kowaluk-Nikitin, ...
Problems of Education in the 21st Century 76 (1), 2018
12018
Edukacja przedszkolna w koncepcji Jana Amosa Komeńskiego
A Klim-Klimaszewska, E Jagiełło
Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika 1, 175-187, 2014
12014
Komparačná analýza syndrómu vyhorenia u učiteľov materskej školy v Poľskej a Slovenskej republike
A FIJAŁKOWSKA, A KLIM-KLIMASZEWSKA
Študent na ceste k praxi II. Prešov: PU v Prešove, PdF 1, 53-60, 2013
12013
Nauczyciel przedszkola w społeczeństwie wielokulturowym.„
A Klim-klimaszewska, E Jagiełło
Chowanna 2, 193-202, 2013
12013
Poziom rozwoju grafomotorycznego u dzieci 5-letnich w aspekcie gotowości do podjęcia nauki pisania
S Nazaruk, E Tokarewicz, A Klim-Klimaszewska
Roczniki Pedagogiczne, 133-147, 2019
2019
EARLY ASSESSMENT OF THE RISK OF DYSLEXIA AND DYSGRAPHIA AMONG CHILDREN AGED 5-6 IN THE ASPECT OF EDUCATIONAL AND THERAPEUTIC WORK OF KINDERGARTENS
A Klim-Klimaszewska, S Nazaruk
Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II 558, 573, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20