Anna Jakubczyk-Gałczyńska
Anna Jakubczyk-Gałczyńska
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Zweryfikowany adres z wilis.pg.gda.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Traffic-induced vibrations. The impact on buildings and people
A Jakubczyk-Gałczyńska, R Jankowski
The 9th International Conference “ENVIRONMENTAL ENGINEERING” 22–23 May 2014 …, 2014
12*2014
A proposed soft computing model for ultimate strength estimation of FRP-confined concrete cylinders
R Kamgar, H Naderpour, HE Komeleh, A Jakubczyk-Gałczyńska, ...
Applied Sciences 10 (5), 1769, 2020
82020
Effective formula for impact damping ratio for simulation of earthquake-induced structural pounding
SM Khatami, H Naderpour, RC Barros, A Jakubczyk-Gałczyńska, ...
Geosciences 9 (8), 347, 2019
72019
The idea of using Bayesian networks in forecasting impact of traffic-induced vibrations transmitted through the ground on residential buildings
A Siemaszko, A Jakubczyk-Gałczyńska, R Jankowski
Geosciences 9 (8), 339, 2019
62019
Improvement of performance level of steel moment-resisting frames using tuned mass damper system
M Dadkhah, R Kamgar, H Heidarzadeh, A Jakubczyk-Gałczyńska, ...
Applied Sciences 10 (10), 3403, 2020
52020
Study on methods to control interstory deflections
SM Khatami, H Naderpour, SMN Razavi, RC Barros, ...
Geosciences 10 (2), 75, 2020
42020
Determination of peak impact force for buildings exposed to structural pounding during earthquakes
SM Khatami, H Naderpour, RC Barros, A Jakubczyk-Gałczyńska, ...
Geosciences 10 (1), 18, 2020
32020
Logistyka robót budowlanych. Projektowanie i realizacja zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9000
A Siemaszko, A Jakubczyk-Gałczyńska
Logistyka 3 (Instytut Logistyki i Magazynowania), 5678--5684, 2014
32014
Non-linear analysis of inter-story pounding between wood-framed buildings during ground motion
W Migda, M Szczepański, N Lasowicz, A Jakubczyk-Gałczyńska, ...
Geosciences 9 (12), 488, 2019
22019
Application of Support Vector Machine for Determination of Impact of Traffic-Induced Vibrations on Buildings
A Jakubczyk-Gałczyńska, A Kristowski, R Jankowski
International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering …, 2017
22017
Comparing the Effectiveness of ANNs and SVMs in Forecasting the Impact of Traffic-Induced Vibrations on Building
A Jakubczyk-Gałczyńska, A Kristowski, R Jankowski
2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 121-125, 2017
22017
Identyfikacja ryzyka zakłóceń logistycznych podczas planowania procesu inwestycyjnego na wybranym przykładzie
A Siemaszko, A Jakubczyk-Gałczyńska
Logistyka 3, 5670-5677, 2014
22014
Czynniki ryzyka wypadków podczas prowadzenia robót drogowych. Miękkie techniki zarządzania bezpieczeństwem pracy
A Jakubczyk-Gałczyńska, M Apollo, M Szczepański
TTS Technika Transportu Szynowego nr 9 (2012) 9, 1253-1261, 2012
22012
Idea określania strefy wpływów drgań komunikacyjnych w oparciu o algorytm sztucznej sieci neuronowej
A Jakubczyk-Gałczyńska
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna 1/2012 625 …, 2012
22012
Expert systems in assessing the construction process safety taking account of the risk of disturbances
A Siemaszko, A Jakubczyk-Galczynska, B Grzyl
Scientific Journal of the Military University of Land Forces 50, 2018
12018
Predicting the impact of traffic–induced vibrations on buildings using artificial neural networks
A Jakubczyk-Gałczyńska
12018
The application of neural networks in forecasting the influence of traffic-induced vibrations on residential buildings
A Jakubczyk-Gałczyńska, R Jankowski, A Kristowski
Czasopismo Techniczne 2016 (Budownictwo Zeszyt 3-B (9) 2016), 75-82, 2016
12016
Identyfikacja ryzyka zakłóceń logistycznych podczas planowania procesu inwestycyjnego na wybranym przykładzie
A Jakubczyk-Gałczyńska, A Siemaszko
Logistyka, 5670-5677, 2014
12014
Koncepcja szacowania wpływu drgań komunikacyjnych na budynki i na ludzi przy użyciu sztucznych sieci neuronowych
A Jakubczyk-Gałczyńska, R Jankowski, A Kristowski
Inżynieria Morska i Geotechnika 5, 523--527, 2014
12014
Wpływ ruchu pojazdów ciężarowych na zniszczenia domów zlokalizowanych w pobliżu dróg przejazdowych
A Jakubczyk-Gałczyńska, K Adam
Logistyka, 849-853, 2012
12012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20