Follow
Krzysztof Januszewski
Krzysztof Januszewski
Gdynia Maritime University
Verified email at we.umg.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Systemy łączności dla potrzeb morskiej służby poszukiwań i ratownictwa SAR (Search And Rescue)
K Januszewski, R Katulski, J Maziarz, J Żurek
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 313-316, 2006
32006
Zdalny dostęp do zasobów laboratorium sieci komputerowych
K Januszewski
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 139--148, 2015
22015
System rezerwacji czasu dostępu do zasobów laboratorium sieci komputerowych na podstawie pakietu LAMP
K Januszewski, P Szelągowski
Zeszyty Naukowe AMG, 148-156, 2016
12016
Modernization of the Polish search and rescue service communication system
K Januszewski, M Waraksa, J Żurek
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 105--110, 2015
12015
Wirtualna platforma do realizacji zdalnych zajęć dydaktycznych
UM w Gdyni, ZT Morskiej
2021
Radiokomunikacja jako narzędzie bezpiecznej żeglugi
K Januszewski
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6