Follow
Piotr Tadeusz Kwiatkowski
Piotr Tadeusz Kwiatkowski
Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji
PT Kwiatkowski
Wydawn. Nauk. Scholar, 2008
1982008
Przesz· lość jako przedmiot przekazu
A Szpociński, PT Kwiatkowski
Wydawn. Naukowe SCHOLAR, 2006
742006
Memory and change in Europe: Eastern perspectives
M Pakier, J Wawrzyniak
Berghahn Books, 2015
512015
Między codziennością a wielką historią: druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego
PT Kwiatkowski, P Machcewicz, M Kula
Wydawnictwo Naukowe" Scholar", 2010
342010
Opinion research and the fall of communism: Poland 1981–1990
P Kwiatkowski
International Journal of Public Opinion Research 4 (4), 358-374, 1992
341992
Formy przeszłości a komunikacja społeczna
A Szpociński
Przeszłość jako przedmiot przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 23-24, 2006
322006
Czy lata III Rzeczypospolitej były „czasem pamięci”?
PT Kwiatkowski
A. Szpociński (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło …, 2009
282009
Między codziennością a wielką historią
PT Kwiatkowski, LM Nijakowski, B Szacka, A Szpociński
Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, 2010
172010
Społeczne ramy tradycji. Przemiany obrazu przeszłości Mazowsza Płockiego w publikacjach regionalnych 1918-1988
PT Kwiatkowski
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1990
17*1990
Ideologia regionalizmu w Polsce międzywojennej
P Kwiatkowski
Kultura i społeczeństwo 28 (4), 1984
151984
Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej
PT Kwiatkowski
122018
Publiczność muzeów w Polsce. Badania pilotażowe. Raport
PT Kwiatkowski, B Nessel-Łukasik
Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Accessed by 5, 2020, 2017
112017
Etnograficzne badania marketingowe
PT Kwiatkowski
W: D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.), Badania marketingowe. Od teorii do …, 2007
82007
Niepamięć
K Kwiatkowski
Modi memorani. Leksykon kultury i pamięci, eds. M. Saryusz-Wolska, R. Traba …, 2014
72014
Wprowadzenie. Doświadczenie II wojny światowej w badaniach socjologicznych
PT Kwiatkowski
Między codziennością a wielką historią: druga wojna światowa w pamięci …, 2010
72010
II wojna światowa jako doświadczenie narodowe
PT Kwiatkowski
Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci …, 2010
52010
Społeczne tworzenie zbiorowej niepamięci
PT Kwiatkowski, LM Nijakowski
W: LM Nijakowski (red.), Etniczność, pamięć, asymilacja. Wokół problemów …, 2009
52009
Guest Editor's Introduction: Collective Memory and Social Transition in Poland
PT Kwiatkowski
International Journal of Sociology 36 (4), 3-7, 2006
52006
Martial law in the collective polish memory following the collapse of communism
PT Kwiatkowski
International journal of sociology 36 (4), 45-66, 2006
52006
Społeczne reguły tworzenia tradycji,„
T Kwiatkowski
Studia Socjologiczne, 93-107, 1985
51985
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20