Piotr Tadeusz Kwiatkowski
Piotr Tadeusz Kwiatkowski
Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji
PT Kwiatkowski
Wydawn. Nauk. Scholar, 2008
1782008
Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji
PT Kwiatkowski
Wydawn. Nauk. Scholar, 2008
1782008
Przesz· lość jako przedmiot przekazu
A Szpociński, PT Kwiatkowski
Wydawn. Naukowe SCHOLAR, 2006
682006
Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives
M Pakier, J Wawrzyniak
Berghahn Books, 2015
412015
Opinion research and the fall of communism: Poland 1981–1990
P Kwiatkowski
International Journal of Public Opinion Research 4 (4), 358-374, 1992
331992
Formy przeszłości a komunikacja społeczna
A Szpociński
Przeszłość jako przedmiot przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 23-24, 2006
292006
Między codziennością a wielką historią: druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego
PT Kwiatkowski, P Machcewicz, M Kula
Wydawnictwo Naukowe" Scholar", 2010
282010
Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników. O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe
J Karasek, A Emerling, P Kwiatkowski
KPMG, Warszawa, 2011
262011
Czy lata III Rzeczypospolitej były „czasem pamięci”?
PT Kwiatkowski
A. Szpociński (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło …, 2009
222009
Analiza ryzyka kredytowego towarzyszą cego finansowaniu przedsię wzię ć inwestycyjnych na zasadach" Project Finance"
P Kwiatkowski
Narodowy Bank Polski, 1998
191998
Społeczne ramy tradycji. Przemiany obrazu przeszłości Mazowsza Płockiego w publikacjach regionalnych 1918-1988
PT Kwiatkowski
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1990
17*1990
Ideologia regionalizmu w Polsce międzywojennej
P Kwiatkowski
Kultura i społeczeństwo 28 (4), 1984
161984
Między codziennością a wielką historią
PT Kwiatkowski, LM Nijakowski, B Szacka, A Szpociński
Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, 2010
152010
" Project finance"-metoda finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
P Kwiatkowski
Bank i kredyt, 50-66, 1998
141998
Ogólny system zabezpieczeń wykorzystywanych przy kredytowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na zasadach" project finance"
P Kwiatkowski
Bank i Kredyt, 88-102, 1998
101998
Validation of the Polish version of the Parental Burnout Assessment (PBA)
D Szczygieł, M Sekulowicz, P Kwiatkowski, I Roskam, M Mikolajczak
New Directions for Child and Adolescent Development, 2020
92020
Etnograficzne badania marketingowe
PT Kwiatkowski
W: Badania jakościowe. Metody i narzędzia, 2007
72007
Niepamięć
K Kwiatkowski
Modi memorani. Leksykon kultury i pamięci, 272-274, 2014
62014
Czy lata III Rzeczypospolitej były „czasem pamięci”,[w:] Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, red
PT Kwiatkowski
A. Szpociński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2009
62009
Publiczność muzeów w Polsce. Badania pilotażowe. Raport
PT Kwiatkowski, B Nessel-Łukasik
Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, https://www …, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20