Obserwuj
Jacek Kozyra
Jacek Kozyra
Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu, Elektrotechniki i
Zweryfikowany adres z uthrad.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Elementy liniowej logistyki stosowane w zabezpieczaniu obiektów zagrożonych wybuchem
J Kozyra, A Kuśmińska-Fijałkowska
Logistyka, 2014
222014
Transport of dangerous goods by road from a European aspect.
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2017
202017
Innovative reduction of CO2 emission through application of energy-saving electroluminescent external lightning of passenger vehicles
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra
Przegląd Elektrotechniczny 91 (12/2015), 258-261, 2015
162015
Efektywne ograniczanie zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych
Z Łukasik, J Kozyra, A Kuśmińska-Fijałkowska
TTS Technika Transportu Szynowego 22, 2015
132015
Eco-friendly technology to reduce CO2 emissions of passenger cars based on innovative solutions
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra
Przegląd Elektrotechniczny 92 (08/2016), 255-258, 2016
122016
A New Model for the Regulation of Distribution System Operators with Quality Elements that Includes the SAIDI/SAIFI/CRP/CPD Indices
K Woźny, G Putynkowski, P Balawender, J Kozyra, Z Łukasik, ...
Electrical Power Quality and Utilisation Journal 19 (Zeszyt 1), 1-7, 2016
112016
Model of Control and Visualization of Work of Belt Conveyors
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra
International Journal of Engineering Research and General Science 3 (2), 2015
112015
Monitorowanie i diagnozowanie uszkodzeń w procesach wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej
J Kozyra
Logistyka, 2015
112015
Evolution of costs in the activity of a transport company operating within the european union
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Ekonomicko-manažérske spektrum 11 (Zeszyt 2), 53-63, 2017
102017
Wykorzystanie biopaliw w transporcie
J Kozyra
Logistyka, CD-CD, 2009
102009
Zasady projektowania oświetlenia dróg
J Kozyra, Z Siwek
Logistyka, 1323-1332, 2011
92011
Awarie systemu elektroenergetycznego zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania transportu samochodowego
J Kozyra, J Wojciechowski, Z Olczykowski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17, 2016
82016
The problem of power supply for station with industrial robot in an automated welding process
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra, G Putynkowski, K Woźny
Electrical Engineering, 1-13, 2017
72017
Shaping the Cost of Transport on the Example of the Transport Company
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Transport Means - Proceedings of the International Conference, 128-136, 2017
72017
Wykorzystanie energoelektronicznych systemów zasilania gwarantowanego AC w elektroenergetyce
J Kozyra, R Warchoł
Logistyka, 2014
62014
Production of renewable energy in Poland and the European Union
J Kozyra
Proceedings of the VI National Seminar on Renewable Energy Sources, Radom, 2010
62010
Monitoring of low voltage grids with the use of SAIDI indexes
Z Łukasik, J Kozyra, A Kuśmińska- Fijałkowska
Przegląd elektrotechniczny, 146-150, 2017
52017
Noise in Road Transport as a Problem in European Dimension
A Kuśmińska-Fijałkowska, Z Łukasik, J Kozyra
Safety of Sea Transportation: Proceedings of the 12th International …, 2017
52017
Guaranteed power supply for the purpose of automated technological line of powder coating
Z Łukasik, J Kozyra, A Kuśmińska-Fijałkowska, R Warchoł
Electrical Engineering 98 (4), 1-9, 2016
52016
Emission of acoustic sources of noise in the industrial plants
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra
International Journal Of Engineering Research and General Science 3 (4), 522-529, 2016
52016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20