Jan Bobrowicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sealing and anti-corrosive action of tannin rust converters
J Gust, J Bobrowicz
Corrosion 49 (1), 24-30, 1993
411993
Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem CPR 305/2011
J Bobrowicz, L Czarnecki, J Tworek
Materiały Budowlane, 32-35, 2012
172012
„The influence of ilmenitemud waste on the hydration process of Portland cement”
J Bobrowicz, F Chyliński
Journal of Thermal Analysis and Calorymetry (6), 2016
122016
Skoputeryzowany układ do pomiarów kalorymetrycznych Część I Aparatura
P Witakowski, D Czamarska, J Bobrowicz
C Ement. Waspno. Gips 7, 182-186, 1991
10*1991
Problemy prowadzenia robót betonowych w warunkach zimowych
G Bajorek, J Bobrowicz
Konferencja Dni Betonu, Wisła, 709-718, 2006
92006
Influence of reduced temperature and admixtures on hydration of cements
J Bobrowicz
CEMENT WAPNO BETON, 2016
42016
Study of cements initial setting time determination using curves of hydration rate evolution, measured by isometric calorimetry
J Bobrowicz
Cement Wapno Beton 20, 401-410, 2015
4*2015
Skomputeryzowany układ do pomiarów kalorymetrycznych
P Witakowski, D Czamarska, J Bobrowicz
Część I. Aparatura,„Cement, Wapno, Gips 7, 1991
41991
Undissolved Ilmenite Mud from TiO2 Production—Waste or a Valuable Addition to Portland Cement Composites?
F Chyliński, J Bobrowicz, P Łukowski
Materials 13 (16), 3555, 2020
32020
Comparison of pozzolanic activity of ilmenite MUD waste to other pozzolans used as an additive for concrete production
J Bobrowicz, F Chyliński
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020
22020
Nowe wymagania ISO 9001: 2015 i ich wpływ na system zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych
W Klimczak, J Bobrowicz
Problemy Jakości 48 (9), 36--44, 2016
22016
Trwałość betonu w kontekście reaktywności alkalicznej kruszyw.„
J Babińska, J Bobrowicz
Monografie Technologii Betonu”, Wisła 1, 539-552, 2016
2*2016
Nowelizacja normy PN-EN 206-1
J Bobrowicz, P Szaj
Materiały Budowlane, 2013
22013
Proces wiązania i twardnienia spoiw cementowych w obniżonych temperaturach
J Bobrowicz
Instsyut Techniki Budowlanej, 2005
22005
PN-EN 206–rok 2014
J Bobrowicz, L Czarnecki, Z Giergiczny
Referat wygłoszony podczas VIII Konferencji Dni betonu, 13-15, 2014
12014
Zasady stosowania wyrobów budowlanych w aspekcie zrównoważonego budownictwa
J Bobrowicz
Materiały Budowlane, 2014
12014
Zależność wytrzymałości na ściskanie zapraw od ilości wydzielonego ciepła hydratacji cementów w obniżonych temperaturach
J Bobrowicz
Prace Instytutu Techniki Budowlanej 34, 3-14, 2005
12005
Nowelizacja poradnika „Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury”
J Bobrowicz
Materiały Budowlane, 2020
2020
Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wytyczne
J Bobrowicz, P Lis
ISBN: 978-83-249-8568-5 414, 24, 2020
2020
Wymagania dotyczące stałości właściwości użytkowych geosyntetyków w świetle nowych norm zharmonizowanych
J Bobrowicz, D Palto
Materiały Budowlane, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20