Joanna Wardzała
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Świadomość i kultura prawna konsumentów [w:] W. Patrzałek (red.)
J Wardzała
Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, 77-109, 2004
5*2004
Zmiany w postrzeganiu roli młodzieży we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym
J Wardzała
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 250-258, 2015
42015
Młodzi konsumenci wobec nowych mediów–racjonalne zakupy czy fascynacja technologią?
J Wardzała
Forum Socjologiczne 4, 43-53, 2013
42013
Wybrane zachowania młodzieży realizowane w sferze konsumpcji w świetle badań własnych
A Perchla-Włosik, J Wardzała
Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. Księga …, 2013
3*2013
Działalność informacyjna członków gospodarstwa domowego i jego decyzje ekonomiczne, Wydawnictwo CeDeWu
A Dejnaka, S Forlicz, A Perchla-Włosik, W Patrzałek, J. Wardzała
CeDeWu Warszawa, 2012
32012
Styl życia młodzieży z chorobą przewlekłą na przykładzie cukrzycy I typu
J Wardzała-Kordyś
Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania 3, 55-69, 2012
32012
Wybrane instrumenty promocji w kreowaniu wizerunku Wojska Polskiego w okresie profesjonalizacji,„
K Dojwa, J Wardzała-Kordyś
Ekonomiczne Problemy Usług, 2011
3*2011
Kultura prawna jako warunek komunikacji rynkowej gospodarstw domowych,[w:] Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse
J Wardzała-Kordyś
Zeszyty Naukowe Wydawnictwa Ekonomicznego w Poznaniu, 195-204, 2010
22010
Wiedza i opinie młodych konsumentów w zakresie zakupów w mediach społecznościowych. Aspekty prawne i społeczne
J Wardzała
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 175-185, 2017
12017
Znaczenie nowych mediów dla młodych konsumentów w kontekście wprowadzania innowacji społecznych
J Wardzała
KONSUMPCJA I INNOWACJE, 187, 2015
12015
Internet czy centrum handlowe? : strategie zakupowe młodych mieszkańców wybranych miast
J Wardzała
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów …, 2014
12014
Wielokulturowość w komunikacji młodych konsumentów z rynkiem : studium wielkiego miasta
J Wardzała, M Bodziany
Marketing i Rynek 4, 172-178, 2014
12014
Młody konsument w wielkim mieście–reklama, reklamacje i magia galerii handlowych
J Wardzała-Kordyś
Marketing i Zarządzanie, 545-556, 2013
12013
Młodzi w społeczeństwie konsumpcyjnym : wiedza, opinie i oczekiwania młodego pokolenia wobec konsumpcji i jego zachowania konsumenckie
J Wardzała
Acta Universitatis Wratislaviensis; 3902, 176, 2019
2019
INFLUENCERZY I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE-MOBILNE WSPÓLNOTY ZAINTERESOWAŃ W KONTEKŚCIE ZACHOWAŃ MŁODYCH KONSUMENTÓW.
W Patrzałek, J Wardzała
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
2018
Młode pokolenie wobec pracy, konsumpcji oraz sukcesu
J Wardzała
Forum Socjologiczne 9, 15-31, 2018
2018
Drobni przedsiębiorcy wobec kapitału zagranicznego. Strategie organizacyjne w kontekście komunikacji i kultury
J Wardzała
Wydawnictwo "Gajt", 2018
2018
Tradycyjne i mobilne media w komunikacji społecznej
W. Patrzałek , J.Wardzała
Z teorii i praktyki komunikacji społecznej, 303-313, 2018
2018
Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym. Między dyferencjacją a pragmatyzmem
(red.) Patrzałek Wanda, Wardzała Joanna
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017
2017
Rola wspólnot zainteresowań dla biznesu- innowacja czy konieczność
J Wardzała
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Ekonomiczne Problemy Usług, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20