Obserwuj
Joanna Wardzała
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Świadomość i kultura prawna konsumentów,[w:] W. Patrzałek (red.)
J Wardzała
Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, 77-109, 2004
6*2004
Zmiany w postrzeganiu roli młodzieży we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym
J Wardzała
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 250-258, 2015
42015
Młodzi konsumenci wobec nowych mediów–racjonalne zakupy czy fascynacja technologią?
J Wardzała
Forum Socjologiczne 4, 43-53, 2013
42013
Wybrane instrumenty promocji w kreowaniu wizerunku Wojska Polskiego w okresie profesjonalizacji
K Dojwa, J Wardzała-Kordyś
Ekonomiczne Problemy Usług, 2011
4*2011
Kultura prawna jako warunek komunikacji rynkowej gospodarstw domowych,[w:] Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse
J Wardzała-Kordyś
Zeszyty Naukowe Wydawnictwa Ekonomicznego w Poznaniu, 195-204, 2010
4*2010
Działalność informacyjna członków gospodarstwa domowego i jego decyzje ekonomiczne, Wydawnictwo CeDeWu
A Dejnaka, S Forlicz, A Perchla-Włosik, W Patrzałek, J. Wardzała
CeDeWu Warszawa, 2012
3*2012
Styl życia młodzieży z chorobą przewlekłą na przykładzie cukrzycy I typu
J Wardzała-Kordyś
Niepełnosprawność–zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr III/(4), 55-69, 2012
32012
INFLUENCERZY I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE-MOBILNE WSPÓLNOTY ZAINTERESOWAŃ W KONTEKŚCIE ZACHOWAŃ MŁODYCH KONSUMENTÓW.
W Patrzałek, J Wardzała
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
22018
Znaczenie nowych mediów dla młodych konsumentów w kontekście wprowadzania innowacji społecznych
J Wardzała
Marketing i Rynek, 187-195, 2015
22015
Wybrane zachowania młodzieży realizowane w sferze konsumpcji w świetle badań własnych
A Perchla-Włosik, J Wardzała
Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. Księga …, 2013
2*2013
Bodziany, Marek
J Wardzała-Kordyś
From the ethos of chivalry to a Regular Soldier’s Code of Honour: selected …, 2012
22012
Niepewność i ryzyko w podejmowaniu decyzji zakupowych przez gospodarstwa domowe,[w:] L
W Patrzałek, J Wardzała-Kordyś
Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce …, 2009
22009
Wiedza i opinie młodych konsumentów w zakresie zakupów w mediach społecznościowych. Aspekty prawne i społeczne
J Wardzała
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 175-185, 2017
12017
Młodzi członkowie gospodarstw domowych jako konsumenci mediów masowych w świetle badań jakościowych
A Perchla-Włosik, J Wardzała
The Central European Review of Economics and Management 15 (3), 397-406, 2015
12015
Internet czy centrum handlowe? : strategie zakupowe młodych mieszkańców wybranych miast
J Wardzała
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów …, 2014
12014
Wielokulturowość w komunikacji młodych konsumentów z rynkiem : studium wielkiego miasta
J Wardzała, M Bodziany
Marketing i Rynek 4, 172-178, 2014
12014
Młody konsument w wielkim mieście–reklama, reklamacje i magia galerii handlowych
J Wardzała-Kordyś
Marketing i Zarządzanie, 545-556, 2013
12013
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej
J Wardzała, A Perchla-Włosik
Forum Socjologiczne 9, 2019
2019
Sprawozdanie z konferencji „Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym. Między pragmatyzmem a dyferencjacją”
J Wardzała
Forum Socjologiczne 9, 315 - 318, 2019
2019
Młodzi w społeczeństwie konsumpcyjnym : wiedza, opinie i oczekiwania młodego pokolenia wobec konsumpcji i jego zachowania konsumenckie
J Wardzała
Acta Universitatis Wratislaviensis; 3902, 176, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20