Obserwuj
Beata Barczak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podstawy organizacji i zarządzania: podejścia i koncepcje badawcze
A Stabryła, B Barczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
472018
Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych
B Barczak
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2016
252016
Modele strukturalne organizacji uczącej siÅ.[in:] Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiÅbiorstw w gospodarce opartej na wiedzy
B Barczak, K Bartusik, A Kozina
Collective publication, edited by A. Stabryła. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, 2009
152009
System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy
B Barczak, J Walas-Trębacz
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
142007
Wybór strategii działania przedsiębiorstwa
B Barczak, K Bartusik
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
71999
Network approaches and strategic management: Exploration opportunities and new trends
B Barczak, T Kafel, P Magliocca
Cognitione Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science, 2021
62021
Uwarunkowania tworzenia relacji partnerskich w ramach sieci dostaw
B Barczak, J Walas-Trębacz
Zeszyty Naukowe/Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 26-49, 2011
62011
Organizational network management system
B Barczak
Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship …, 2017
52017
Analiza systemu zarządzania strukturami sieciowymi,[w:] A. Stabryła (red.)
B Barczak
Analiza i projektowanie systemów zarządzanie przedsiębiorstwem, 2010
52010
Modele strukturalne organizacji uczącej się,[w:] Stabryła A.(red.): Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy
B Barczak, K Bartusik, A Kozina
CH Beck, Warszawa, 2009
52009
Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększania potencjału innowacyjnego firmy
B Barczak
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 79-94, 2006
52006
Analiza procesowa w jednostkach administracji publicznej [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red
B Barczak, A Kozina
M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa, 2004
52004
The course and the effects of agricultural biomass pyrolysis in the production of high-calorific biochar
P Kazimierski, K Januszewicz, W Godlewski, A Fijuk, T Suchocki, P Chaja, ...
Materials 15 (3), 1038, 2022
42022
Problem poszukiwania granic sieci organizacyjnych
B Barczak
Przegląd Organizacji, 9-16, 2015
42015
Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych
B Barczak, K Bartusik
W: A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie, 13-24, 2010
42010
Modele sieci organizacyjnych
B Barczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020
32020
Kryteria oceny efektywności struktur sieciowych
B Barczak
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 28-38, 2013
32013
Instrumenty zarządzania gminą
B Barczak
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 175-191, 2001
32001
Ocena potencjału wiedzy i innowacyjności sieci międzyorganizacyjnych w świetle badań polskich klastrów
B Barczak
Przegląd Organizacji, 25-34, 2019
22019
Identyfikacja i pomiar pozycji podmiotów w sieciach organizacyjnych
B Barczak, P Cabała
Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie, 27, 2014
22014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20