Kinga Krzesiwo
TytułCytowane przezRok
Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności-studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej
K Krzesiwo, M Mika
Prace Geograficzne, 2011
192011
Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach
K Krzesiwo
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w …, 2014
182014
Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce–przykład Szczyrku
M Mika, K Krzesiwo, P Krzesiwo
Prace Geograficzne 117, 63-77, 2007
122007
ROZWÓJ TURYSTYKI NARCIARSKIEJ W ŚWIETLE IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU-STAN BADAŃ.
K Krzesiwo
Prace geograficzne, 2015
42015
Turystyka narciarska w Beskidzie Śląskim – stan obecny i problemy rozwoju
K Krzesiwo
Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, Geograficzne …, 2007
42007
Społeczne i gospodarcze aspekty rozwoju turystyki narciarskiej
K Krzesiwo
Przedsiębiorczość-Edukacja 12, 233-244, 2016
22016
Ocena wielkości ruchu turystycznego w ośrodku narciarskim Kotelnica Białczańska w sezonie zimowym 2014/2015
K Krzesiwo
Prace Geograficzne 2016 (Zeszyt 145), 47 70, 2016
12016
Diurnal variation in the selected indicators of water contamination in the Białka river affected by a sewage treatment plant discharge
A Lenart-Boroń, J Prajsnar, K Krzesiwo, A Bojarczuk, Ł Jelonkiewicz, ...
Fresenius Environmental Bulletin 25 (12), 2016
12016
Atrakcyjność wybranych państw Europy Środkowej pod kątem uprawiania sportów zimowych i pieszej turystyki górskiej
K Krzesiwo, K Ziółkowska-Weiss, M Żemła
Turyzm 28, 35-41, 2018
2018
The attractiveness of selected Central European countries for winter sports and mountain hiking
K Krzesiwo, K Ziółkowska-Weiss, M Żemła
Turyzm 28 (1), 35-40, 2018
2018
Ocena wybranych działań promocyjnych ośrodków narciarskich w Polsce - przykład Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej
K Krzesiwo
FOLIA TURISTICA 48, 261-282, 2018
2018
Społeczno-geograficzny profil turysty-narciarza z zagranicy w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska (Białka Tatrzańska)
K Krzesiwo
Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi …, 2017
2017
Mountain rescue system in Poland
K Krzesiwo
Проблеми міжнародного туризму, 181-191, 2010
2010
Wypadki narciarskie w zachodniej części Beskidów – rozmiary i przyczyny zjawiska
K Krzesiwo
Aktywność turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i …, 2009
2009
Turystyka narciarska w polskiej i słowackiej części Euroregionu Beskidy
K Krzesiwo, P Krzesiwo
Perspektywy i szanse Euroregionu Beskidy, 97-103, 2005
2005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–15