Follow
Maciej J. Grodzicki
Title
Cited by
Cited by
Year
Global Value Chain and Competitiveness of V4 Economies
MJ Grodzicki
Kiendl-Wendner, D. & K. Wach, K.(eds), International Competitiveness in …, 2014
392014
New Dimensions of Core-Periphery Relations in an Economically Integrated Europe: The Role of Global Value Chains
MJ Grodzicki, T Geodecki
Eastern European Economics 54 (5), 377-404, 2016
352016
Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. Wymiar strukturalny
K Beck, M Grodzicki
Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2014
20*2014
Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości
T Geodecki, M Grodzicki
Zarządzanie Publiczne 33 (3), 16-40, 2015
172015
Cost-competitiveness and structural change in value chains–vertically-integrated analysis of the European automotive sector
MJ Grodzicki, J Skrzypek
Structural Change and Economic Dynamics 55, 276-287, 2020
152020
Emerytury Branżowe W Polsce W Kontekście Teorii Grup Interesu (Sectoral Pensions in Poland in the Context of Theory of Interest Groups)
MJ Grodzicki
Economic Studies" of Institute of Economics, Polish Academy of Sciences 74 (3), 2012
12*2012
Dlaczego grupom udaje się podejmować działania? Przedstawienie teorii działań zbiorowych Elinor Ostrom
M Grodzicki
Ekonomia Społeczna 1, 66-78, 2015
92015
Structural Similarities of the Economies of the European Union
M Grodzicki
EQUILIBRIUM, Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 9 (1), 93-117, 2014
82014
Funduszowi Rezerwy Demograficznej należy umożliwić realizację celów, do których został powołany
M Grodzicki
Analiza FOR, 2012
82012
Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej: Grupa Wyszehradzka w globalnych łańcuchach wartości
M Grodzicki
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
62018
Productivity Convergence in Manufacturing in the European Union: The Role of Economic Structure
MJ Grodzicki
Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe 5 (2), 2014
52014
Teoretyczne uzasadnienia dla prowadzenia polityki przemysłowej
MJ Grodzicki
Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2015
3*2015
Dynamika Gospodarcza a Instytucje W Programie Badawczym Ekonomii Ewolucyjnej (Economic Dynamics versus Institutions in the Research Approach of Evolutionary Economics)
MJ Grodzicki
Zarządzanie Publiczne, 24-25, 2013
3*2013
Wyzwania rozwojowe Polski: czy Plan Morawieckiego może im zaradzić?
M Grodzicki, T Janyst, K Muszyński
Warszawa: Fundacja Kaleckiego, 2016
22016
Construction of the development strategy versus informal constraints
MJ Grodzicki
Jagiellonian Journal of Management 2 (1), 21-33, 2016
22016
SEKTOROWA DEKOMPOZYCJA WZROSTU WYDAJNOŚCI PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
M Grodzicki
Gospodarka w Praktyce i Teorii 34 (1), 35-50, 2014
22014
W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów?: diagnoza i rekomendacje
M Grodzicki, J Grzymała-Moszczyńska, M Kostera, J Lubacha, ...
12020
Prices of Value Added and Competitiveness in Global Value Chains
MJ Grodzicki
SPRU Working Paper Series, 2018
12018
Znaczenie integracji gospodarczej dla procesów konwergencji przemysłu państw Europy Środkowo-Wschodniej względem wysokorozwiniętych państw Unii Europejskiej
M Grodzicki
Cracow University of Economics, 2016
12016
Central and Eastern European economies in a Goldilocks age: A model of labor market institutional choice
MJ Grodzicki, M Możdżeń
Economic Modelling 104, 105626, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20