Sylwia Stańczyk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji
R Krupski, B Jasiński, A Jasińska, J Niemczyk, K Olejczyk, A Binsztok, ...
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
368*2005
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu
W Czakon
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
2422011
Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania
J Niemczyk, B Jasiński, SH Ewa, M Zdziarski, A Chrisidu-Budnik, ...
C.H.Beck, 2012
167*2012
Nurt kulturowy w zarządzaniu
S Stańczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
62*2008
Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań
S Stańczyk
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 2013
54*2013
Strategia przedsiębiorstwa w wymiarach kultury organizacyjnej [w:] P. Wachowiak (red.)
R Krupski, S Stańczyk
Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, 19-29, 2008
152008
Metafory sieci międzyorganizacyjnych
S Stańczyk
Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki …, 2012
14*2012
Demystifying emergence of organizational routines
E Stańczyk-Hugiet, K Piorkowska, S Stańczyk
Journal of Organizational Change Management, 2017
132017
Wielopoziomowość relacji: strategia-kultura organizacji
R Krupski, S Stańczyk
Przegląd organizacji, 8-10, 2009
122009
Kultura elastycznej organizacji
S Pierzchawka
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej …, 2005
11*2005
Ewolucyjny nurt w naukach o zarządzaniu. Stan wiedzy
E Stańczyk-Hugiet, K Piórkowska, S Stańczyk
Przegląd Organizacji 2 (9), 2016
102016
Tożsamość ekosystemów biznesu – zarys koncepcji
S Stańczyk
Organizacja i Kierowanie 4 (169), 165-179, 2015
82015
Kulturowy kontekst relacji międzyorganizacyjnych
E Stańczyk-Hugiet, S Stańczyk
Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu 49 (4), 41-57, 2013
82013
Tożsamość ekosystemu biznesu
S Stańczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018
72018
Kulturowe manifestacje rutyn organizacyjnych
S Stańczyk
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 40-52, 2014
72014
Kultura elastycznej organizacji
S Stańczyk
Elastyczność organizacji, 74-86, 2008
72008
Strategia wiedzy-kultura wiedzy
S Stańczyk, E Stańczyk-Hugiet
Organizacja i Kierowanie, 97-113, 2007
72007
Organizational routines impact on interfirm collaboration. rationale and research framework
E Stanczyk-Hugiet, K Piórkowska, S Stanczyk
International Review of Management and Business Research 5 (2), 430, 2016
62016
Emergent nature of routines
S Stańczyk, E Stańczyk-Hugiet, K Piórkowska
Second WINIR Conference, Rio de Janeiro, Brazil, 2015
62015
Methodology of researching organizational routines
K Piórkowska, S Stańczyk
Proceedings from IX International Conference on Applied Business Research …, 2015
62015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20