Jan Lencznarowicz
Jan Lencznarowicz
Verified email at uj.edu.pl
TitleCited byYear
Prasa i społeczność polska w Australii: 1928-1980
J Lencznarowicz
Księg. Akademicka, 1994
151994
Rola towarzystwa" Polonia" w polityce PRL wobec polonii w karjach zachodnich
J Lencznarowicz
Zakład Wydwniczy" Nomos", 1996
131996
Post-war Polish refugees
S Ozdowski, J Lencznarowicz
The Australian People: An Encyclopaedia of the Nation, Its People and Their …, 2001
92001
Jałta: w kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944-1956
J Lencznarowicz
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009
42009
Diaspora Polska w Australii
J Lencznarowicz
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001
32001
Polityka PRL wobec Polonii w latach siedemdziesiątych XX wieku
J Lencznarowicz
Gorzów Wlkp.: IKF, 2002
22002
Polska Ludowa wobec diaspory
J Lencznarowicz
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001
22001
Emigracja z ziem polskich w XX wieku: drogi awansu emigrantów
A Koseski
Wyzsza Szkoa Humanistyczna, 1998
21998
" Całej Europy monarchów kart granie. Polityka europejska w świetle przekazów satyrycznych doby saskiej (1696-ok. 1740)", Jan Lencznarowicz," Studia Historyczne", vol. XXXII …
J Lencznarowicz
Acta Poloniae Historica 63, 1991
21991
Polityka Australii wobec uchodźców
J Lencznarowicz
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 44 (2 (168)), 2018
12018
Przemiany australijskiej polityki imigracyjnej po II wojnie światowej i ich konsekwencje
J Lencznarowicz
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 39 (4 (150)), 19-33, 2013
12013
Zwycięski wódz i zdradziecki watażka: postać Władysława Andersa w mitologii politycznej polskiej emigracji pojałtańskiej
J Lencznarowicz
Przegląd polonijny 33 (1 (123)), 2007
12007
Postać Stanisława Mikołajczyka w mitologii politycznej polskiej emigracji pojałtańskiej
J Lencznarowicz
Kraków: Towarzystwo Wydawnicze" Historia Iagellonica", 2005
12005
Diaspora Polska w Nowej Zelandii
J Lencznarowicz
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001
12001
Wyobrażenia konferencji jałtańskiej w dyskursie emigracji po II wojnie światowej
J Lencznarowicz
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko …, 2019
2019
Away from the homeland: emigration, emigration policy and the policy towards the Polish community abrod during the time of the Second Polish Republic
J Lencznarowicz
Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2019
2019
Polacy w Australii wobec komunizmu po 1945 roku
J Lencznarowicz
Białystok, 2019
2019
The" Pacific Solution" in Australian refugee policy
J Lencznarowicz
Kraków: Jagiellonian University Press, 2018
2018
Australijska polityka imigracyjna na przełomie XX i XXI wieku
J Lencznarowicz
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica 10 (1), 2018
2018
Polityczna symbolika emigracyjnych przedstawień bitwy o Monte Cassino
J Lencznarowicz
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20