Martyna Wilmanowicz
Martyna Wilmanowicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Zweryfikowany adres z doktorant.umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Europejska Agencja Kosmiczna
M Wilmanowicz
Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne, 152-163, 2018
22018
Sposób określenia inkasenta przy poborze opłaty targowej w miastach na prawach powiatu–praktyka i problemy prawne
M Słupczewski, O Kosmala, M Wilmanowicz
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 4(4), 121-138, 2017
22017
Polish tax system overview
J Wantoch-Rekowski, M Wilmanowicz
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 7 (4), 9-27, 2019
2019
Prawna ochrona interesu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne a ochrona interesu finansowego Skarbu Państwa z tytułu podatków …
J Wantoch-Rekowski, M Wilmanowicz
Przestępstwa i wykroczenia na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych …, 2018
2018
Młodzieżowa rada gminy i gminna rada seniorów z perspektywy sądownictwa administracyjnego oraz rozstrzygnięć nadzorczych
M Wilmanowicz
Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle …, 2018
2018
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 17 lutego 2015 r. (I SA/Gd 1494/14)
B Brzeziński, M Wilmanowicz
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 27 (1 (155)), 24-28, 2018
2018
The deadlines for paying social security contributions
J Wantoch-Rekowski, R Kwaśniewski, M Wilmanowicz
Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi, 2018
2018
Polish Space Agency-an Outline of the Legal and Financial Issues
J Wantoch-Rekowski, R Kwaśniewski, M Wilmanowicz
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 6 (4), 73-89, 2018
2018
Jacek Kulicki (red.),„Wybrane zagadnienia stanowienia i stosowania prawa podatkowego”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7666-491-0, ss. 294
M Wilmanowicz, M Słupczewski
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 5 (3), 109-129, 2017
2017
Studium porównawcze podstaw systemów ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych na przykładzie Polski, Włoch i Hiszpanii
M Wilmanowicz
Ubezpieczenia i finanse - nowe perspektywy 6, 210, 2017
2017
Praktyka prowadzenia rejestrów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego
T Brzezicki, A Grabowska, P Kowalczyk, J Stanclik, M Olszewska, ...
25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wnioski …, 2016
2016
Prawne aspekty pomocy osobom uprawnionym do alimentów Legal aspects of the alimony recipients’ assistance
M SŁUPCZEWSKI, M WILMANOWICZ
Instytucja rozkładania na raty i umarzania należności z tytułu składek na ubezpiecze-nie społeczne rolników
M WILMANOWICZ
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania-uwarunkowania prawne Anti-avoidance clause-legal conditions
M SŁUPCZEWSKI, M WILMANOWICZ
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–14