Barbara Jankowska
TytułCytowane przezRok
Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa
M Gorynia, B Jankowska
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
3702008
Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa
M Gorynia, B Jankowska
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
3702008
Teorie internacjonalizacji
M Gorynia, B Jankowska
Gospodarka narodowa 10 (2007), 21-44, 2007
1152007
Teorie internacjonalizacji
M Gorynia, B Jankowska
Gospodarka narodowa 10 (2007), 21-44, 2007
1152007
Koopetycja w klastrach kreatywnych: przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej
B Jankowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
932012
Koopetycja w klastrach kreatywnych: przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej
B Jankowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
932012
Strategie firm polskich wobec inwestorów zagranicznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 52-59, 2005
722005
Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych
M Gorynia, B Jankowska
Ekonomista 3, 311-340, 2007
582007
Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa
M Gorynia, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomista 5, 595-619, 2005
482005
COMPETITION OR COOPERATION?(Konkurencja czy kooperacja?)
B Jankowska
Ekonomista (The Economist) 1, 67-89, 2009
452009
COMPETITION OR COOPERATION?(Konkurencja czy kooperacja?)
B Jankowska
Ekonomista (The Economist) 1, 67-89, 2009
452009
Clusters and Industry 4.0–do they fit together?
M Götz, B Jankowska
European Planning Studies 25 (9), 1633-1653, 2017
402017
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych–aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomista 2, 187-204, 2006
342006
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych–aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomista 2, 187-204, 2006
342006
Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw
M GoRynIa, B Jankowska
Gospodarka Narodowa, 1-18, 2007
332007
Internacjonalizacja klastrów
B Jankowska
Gospodarka Narodowa 240 (5-6), 19-40, 2010
242010
Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
M Gorynia, B Jankowska
Difin, Warszawa, 65, 2011
232011
Branża jako przedmiot badań w ekonomii
M Gorynia, B Jankowska, E Maślak
Gospodarka Narodowa, 36-54, 2000
232000
Szata roślinna okolic Gopła w późnym glacjale i holocenie oraz wpływ osadnictwa na jej rozwój w świetle badań paleobotanicznych
B Jankowska
Przegląd Archeologiczny 27, 1980
231980
Mie̜dzynarodowa konkurencyjność branży: na przykładzie polskiej branży budowlanej w latach 1994-2001
B Jankowska
Wydawn. AE, 2005
202005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20