Barbara Jankowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa
M Gorynia, B Jankowska
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
4052008
Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa
M Gorynia, B Jankowska
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
4052008
Teorie internacjonalizacji
M Gorynia, B Jankowska
Gospodarka narodowa 219 (10), 21-44, 2007
1242007
Teorie internacjonalizacji
M Gorynia, B Jankowska
Gospodarka narodowa 219 (10), 21-44, 2007
1242007
Koopetycja w klastrach kreatywnych: przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej
B Jankowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
1012012
Koopetycja w klastrach kreatywnych: przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej
B Jankowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
1012012
Clusters and Industry 4.0–do they fit together?
M Götz, B Jankowska
European Planning Studies 25 (9), 1633-1653, 2017
842017
Strategie firm polskich wobec inwestorów zagranicznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 52-59, 2005
772005
Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych
M Gorynia, B Jankowska
Ekonomista 2, 311-340, 2007
582007
Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa
M Gorynia, B Jankowska, R Owczarzak
nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, 215, 2005
552005
COMPETITION OR COOPERATION?(Konkurencja czy kooperacja?)
B Jankowska
Ekonomista (The Economist) 1, 67-89, 2009
502009
COMPETITION OR COOPERATION?(Konkurencja czy kooperacja?)
B Jankowska
Ekonomista (The Economist) 1, 67-89, 2009
502009
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych–aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomista 2, 187-204, 2006
372006
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych–aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomista 2, 187-204, 2006
372006
Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw
M GoRynIa, B Jankowska
Gospodarka Narodowa 217 (7-8), 1-18, 2007
352007
Branża jako przedmiot badań w ekonomii
M Gorynia, B Jankowska, E Maślak
Gospodarka Narodowa, 36-54, 2000
282000
Internacjonalizacja klastrów
B Jankowska
Gospodarka Narodowa 240 (5-6), 19-40, 2010
262010
Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
M Gorynia, B Jankowska
Difin, Warszawa, 65, 2011
252011
Efficiency of national innovation systems–Poland and Bulgaria in the context of the Global Innovation Index
B Jankowska, A Matysek-Jędrych, K Mroczek-Dąbrowska
Comparative Economic Research 20 (3), 77-94, 2017
242017
Clusters on the Road to Internationalization–Evidence from a CEE Economy
B Jankowska, C Główka
Competitiveness Review, 2016
242016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20