Follow
Mieczysław Kornaszewski
Mieczysław Kornaszewski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
Verified email at uthrad.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Systemy sterowania ruchem kolejowym
J Dyduch, M Kornaszewski
Politechnika Radomska, 2003
892003
Implementation of new solutions of intelligent transport systems in railway transport in Poland
M Kornaszewski, M Chrzan, Z Olczykowski
International Conference on Transport Systems Telematics, 282-292, 2017
372017
Komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym
J Dyduch, M Kornaszewski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny-Wydawnictwo, 2016
162016
Modelowanie odnowy systemów sterowania ruchem kolejowym w procesie eksploatacji
M Kornaszewski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, 2013
162013
Safety of electronic ATC systems in the aspect of technical and operational
R Pniewski, M Kornaszewski, M Chrzan
Proceedings of the 16th International Scientific Conference Globalization …, 2016
132016
Introduction of world innovative technologies to railway transport in Poland
M Kornaszewski, P BOJARCZAK, R Pniewski
Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Part II, pp. 962-969, 2016
112016
Rozwój infrastruktury badawczej UTH Radom o nowe urządzenia automatyki kolejowej
J Dyduch, M Kornaszewski, R Pniewski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (6), 849--852, 2016
82016
Programmable logic controllers for systems of automatic of the level crossing
M Kornaszewski
Advances in Electrical and Electronic Engineering 5 (1), 143-146, 2011
82011
Nowoczesne laboratorium systemów sterowania ruchem kolejowym na Politechnice Radomskiej
J Dyduch, M Kornaszewski, R Pniewski
Logistyka, 2011
82011
Sterowanie ruchem pociągów w Polsce na tle ujednoliconego europejskiego systemu kolejowego
M Kornaszewski
Logistyka, CD-CD, 2009
82009
Renovation of marine telematics objects in the process of exploitation
M Chrzan, M Kornaszewski, T Ciszewski
International Conference on Transport Systems Telematics, 337-351, 2018
72018
Proces kształcenia specjalistów z zakresu Sterowania Ruchem Kolejowym na przykładzie Politechniki Radomskiej
J Dyduch, M Kornaszewski, R Pniewski
Problemy Kolejnictwa, 37-59, 2012
62012
Impact of new informatics solutions using in railway transport on its safety
M Kornaszewski, R Pniewski
Transport Means-Proceedings of the International Conference 2, 996-1001, 2018
52018
Global safety of Traffic Control Systems in anthropotechnical aspects
R Pniewski, M Kornaszewski
Globalization and its Socio-Economic Consequences, 2012-2017, 2017
52017
Komputerowe wspomaganie procesu eksploatacji systemów srk
M Kornaszewski, R Pniewski
Logistyka, 5688-5695, 2014
52014
Eksploatacja systemów sterowania ruchem kolejowym
M Kornaszewski
TTS Technika Transportu Szynowego 20, 2013
52013
Intelligent transportation systems example of modern eco-transport solutions in Europe
M Kornaszewski, M Chrzan, J Wojciechowski
Medzinárodná vedecká konferencia “GLOBALIZÁCIA A JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ …, 2010
52010
Perspektywy rozwoju linii kolejowych dużych prędkości w Polsce
M Kornaszewski
Logistyka, CD-CD, 2009
52009
Safe computer solutions applied in new generation railway traffic control systems
M Kornaszewski
Computer Systems Aided Science And Engineering Work in Transport, Me-chanics …, 2008
52008
Introducing of the modern microprocessor technology into systems of automatic of the level crossing
M Kornaszewski
Proceedings of XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp 1, 369-374, 2007
52007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20