Follow
Marzenna Dębowska-Mróz
Marzenna Dębowska-Mróz
Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Verified email at uthrad.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Rower miejski jako element systemu transportowego w miastach
M Dębowska-Mróz, P Lis, A Szymanek, T Zawisza
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
352017
Analiza zmian natężenia ruchu drogowego na wybranych ciągach komunikacyjnych w Radomiu
M Dębowska-Mróz, A Rogowski
TTS Technika Transportu Szynowego 20, 2013
152013
Kształtowanie przestrzeni transportowej dedykowanej pieszym i rowerzystom jako element poprawy mobilności w miastach
M Dębowska-Mróz, P Lis
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
112017
Analiza rozkładu natężenia ruchu w układzie ulicznym Radomia
M Dębowska-Mróz, E Wójcik, M Kacprzak
Logistyka, 2012
112012
Ocena napełnienia samochodów osobowych w aspekcie poprawy wykorzystania przestrzeni transportowej w miastach
M Dębowska-Mróz, T Zawisza
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 12, 2017
92017
Analiza przemieszczeń i preferencji komunikacyjnych na obszarze ROF opracowanie zespołu UTH Radom (umowa NR 1/KM4/2014 z dnia 21 maja 2014 r. między SITK Oddział w Krakowie a …
T Ciszewski, M Dębowska-Mróz, E Ferensztajn-Galardos, B Grad, ...
Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego miejskiego Radomskiego …, 2014
82014
Preferencje wyboru środka transportu przez mieszkańców Radomia w świetle badań ankietowych
M Dębowska-Mróz, A Rogowski, E Szychta
Logistyka, 1292--1303, 2014
82014
Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach na przykładzie regionu radomskiego, praca niepublikowana
M Dębowska-Mróz
Politechnika Radomska, Radom 2008, 2006
82006
Infrastruktura rowerowa jako element systemu transportowego Radomia
M Dębowska-Mróz, M Kacprzak, P Zięba
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (12), 573--580, 2016
72016
Ocena zachowań komunikacyjnych uczniów szkół średnich i studentów w Radomiu
A Bandrowska-Kaim, M Dębowska-Mróz, R Repeć
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 19, 2018
62018
Oznakowanie dróg jako element kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego
M Dębowska-Mróz, M Kacprzak, S Olszowski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
62017
Systemy taryfowe w komunikacji miejskiej w wybranych miastach
M Dębowska-Mróz, E Ferensztajn-Galardos, R Krajewska, A Rogowski
Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 226 (12), 1036-1044, 2018
52018
Specyfika funkcjonowania systemu roweru miejskiego na przykładzie miasta Radomia
M Dębowska-Mróz, P Lis, S Pawłowski
Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 226 (12), 880-885, 2018
52018
Selected aspects of the choice preference assessments of the methods of people movements carried out in cities
A Dębowska-Mróz, M., Ferensztajn-Galardos, E., Krajewska, R., Rogowski
Transport Means - Proceedings of the International Conference, 185-191, 2018
42018
Bicycle as an element of shaping the urban mobility policy
A Dębowska-Mróz, M., Ferensztajn-Galardos, E., Krajewska, R., Rogowski
Transport Means - Proceedings of the International Conference, 110-117, 2018
42018
Methods for safety assessment of unprotected road traffic users
A Dębowska-Mróz, M., Ferensztajn-Galardos, E., Krajewska, R., Rogowski
Transport Means - Proceedings of the International Conference, 57-67, 2018
42018
Analysis of the Use of Public Transport in Radom
M Dębowska-Mróz, E Ferensztajn-Galardos, R Krajewska, A Rogowski
JMFS, 43-66, 2018
42018
Reklama w turystyce w świetle badań ankietowych: aspekty etyczne
M Dębowska-Mróz, M Kapciak
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (6), 1663--1670, 2016
42016
Preferencje i ocena funkcjonowania systemu transportu drogowego w Radomiu
M Dębowska-Mróz, A Rogowski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17, 2016
42016
Problemy komunikacyjne w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Radomia
M Dębowska-Mróz
Logistyka, 515-536, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20