Follow
Grzegorz Grzywaczewski
Grzegorz Grzywaczewski
Unknown affiliation
Verified email at up.lublin.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Bird diversity in urban green space: A large-scale analysis of differences between parks and cemeteries in Central Europe
P Tryjanowski, F Morelli, P Mikula, A Krištín, P Indykiewicz, ...
Urban Forestry & Urban Greening 27, 264-271, 2017
852017
Home range size and habitat use of the Little Owl Athene noctua in East Poland
G Grzywaczewski
Ardea 97 (4), 541-545, 2009
312009
Protecting Aquatic Warblers (Acrocephalus paludicola) through a landscape-scale solution for the management of fen peat meadows in Poland
L Lachmann, P Marczakiewicz, G Grzywaczewski
Grassland science in Europe 15, 711-713, 2010
212010
Comparative impacts of grazing and mowing on the floristics of grasslands in the buffer zone of Polesie National Park, eastern Poland
A Rysiak, W Chabuz, W Sawicka-Zugaj, J Zdulski, G Grzywaczewski, ...
Global Ecology and Conservation 27, e01612, 2021
172021
The role of forest age, habitat quality, food resources and weather conditions for the Tawny Owl Strix aluco populations–case study from Eastern Poland
J Wiącek, M Polak, G Grzywaczewski
Polish Journal of Environmental Studies 19 (5), 1039-1043, 2010
172010
Improving Aquatic Warbler population assessments by accounting for imperfect detection
S Oppel, P Marczakiewicz, L Lachmann, G Grzywaczewski
PLoS One 9 (4), e94406, 2014
142014
Falconer activities as a bird dispersal tool at Deblin Airfield (E Poland)
I Kitowski, G Grzywaczewski, J Cwiklak, M Grzegorzewski, S Krop
Transportation Research Part D: Transport and Environment 16 (1), 82-86, 2011
142011
Sowy Polski
G Grzywaczewski, P Szczepaniak
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2007
132007
State of the population of the little owl Athene noctua in Poland
G Grzywaczewski
Notatki Ornitologiczne 47 (3), 147-158, 2006
13*2006
Birdstrike risk management at a military airfield using falconer activity
I Kitowski, G Grzywaczewski, J Cwiklak, M Grzegorzewski, S Krop
Pol. J. Environ. Stud 20, 683-690, 2011
122011
Diversity of total mercury concentrations in kidneys of birds from Eastern Poland
I Kitowski, R Kowalski, A Komosa, J Lechowski, G Grzywaczewski, ...
Ekológia (Bratislava) 31 (1), 12-21, 2012
102012
Wpływ wypasu lokalnych ras bydła na różnorodność biologiczną łąk i pastwisk Polesia Lubelskiego
W Chabuz, G Grzywaczewski, A Rysiak, S Cios, G Podolak, Z Litwinczuk
Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 8 (4), 2012
102012
Diet of Little Owl Athene noctua during breeding in the central part of Lublin region
G Grzywaczewski, I Kitowski, L Scibior
Acta Zoologica Sinica 52 (6), 1155-1161, 2006
92006
Diet of Rooks Corvus frugilegus and potential seed dispersal in urban and agricultural habitats of Romania and Poland.
I Kitowski, AD Sandor, J Czarnecka, G Grzywaczewski
North-Western Journal of Zoology 13 (1), 2017
82017
Vegetation and birds species changes in meadow habitats in Polesie National Park, eastern Poland
M Kulik, R Baryła, D Urban, G Grzywaczewski, A Bochniak, A Różycki, ...
Rocznik Ochrona Środowiska 19, 2017
82017
The use of extensive sheep grazing as a method of active protection within Natura 2000 selected habitats
TM Gruszecki, EJ Bielińska, TJ Chmielewski, M Warda, A Wróblewska, ...
Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN 8, 38-48, 2011
82011
Landscape and other ecological factors in bird strike risk management – the case study of the Dęblin military airfield (eastern Poland)
I Kitowski, G Grzywaczewski, J Cwiklak, M Grzegorzewski, S Krop
Inst. of Landscape Ecology, Slovak Acad. Sciences, 2010
82010
Birds drinking alcohol: Species and relationship with people. A review of information from scientific literature and social media
P Tryjanowski, M Hetman, P Czechowski, G Grzywaczewski, P Sklenicka, ...
Animals 10 (2), 270, 2020
72020
Effect of habitat burning on the number of singing males of the Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola
G Grzywaczewski, S Cios, TH Sparks, A Buczek, P Tryjanowski
Acta Ornithologica 49 (2), 175-182, 2014
72014
Skład pokarmu puszczyka Strix aluco na wybranych stanowiskach Lubelszczyzny
J Wiącek, M Niedźwiedź, S Kowalczuk, M Piskorski
Ptaki–Środowisko–Zagrożenia–Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków. LTO …, 2009
72009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20