Krzysztof Krystosiak
Krzysztof Krystosiak
Verified email at wip.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Application of selected data mining technique in printing industry
K Ejsmont, K Krystosiak, J Lipiak
Conference: Polish Association for Production Management 2, 75-86, 2015
62015
Doskonalenie poziomu jakości opakowań z nadrukiem
K Krystosiak, W Werpachowski
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 55-64, 2013
32013
Control method of winding quality in shrink sleeve labels converting process
K Krystosiak, W Werpachowski
Computer Methods in Materials Science 15 (3), 409--415, 2015
22015
Metoda predykcji parametrów nawijania etykiet termokurczliwych
K Krystosiak
Opakowanie, 2015
22015
Zastosowanie wybranej techniki eksploracji danych w przemyśle poligraficznym
K Ejsmont, K Krystosiak, J Lipiak
XVIII Konferencja „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 2, 2015
22015
Metody wytwarzania etykiet termokurczliwych
K Ejsmont, K Krystosiak
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 53-61, 2014
22014
Prediction method for winding parameters in label converting process with data mining tools
K Krystosiak
Procedia Engineering 182, 373-380, 2017
12017
Badanie wpływu topologii sztucznej sieci neuronowej na jakość predykacji parametrów nawijania
K Krystosiak
Opakowanie, 2016
12016
Application of Data Mining Tools in Shrink Sleeve Labels Converting Process
K Krystosiak
Soft Modeling in Industrial Manufacturing, 89-106, 2019
2019
Predykcja parametrów konfekcjonowania etykiet z zastosowaniem technik eksploracji danych
K Krystosiak
2018
Metody statystyczne w zarządzaniu produkcją opakowań
K Krystosiak, D Wolak
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 73-87, 2018
2018
Zastosowanie narzędzi inżynierii jakości w procesie wytwarzania tworzyw sztucznych
M Salwin, J Lipiak, K Krystosiak
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (3, cz. 2 Zastosowanie metod ilościowych …, 2018
2018
Metoda sterowania jakością nawoju w procesie konfekcjonowania etykiet termokurczliwych
K Krystosiak
The Institute of Organization of Production Systems, 2017
2017
" 5S" we wspomaganiu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie opakowaniowym
J Lipiak, K Krystosiak
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 120-127, 2014
2014
Zastosowanie analizy wariancji ANOVA w zarządzaniu reklamacjami
K Krystosiak, K Ejsmont
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 83-89, 2014
2014
Zaawansowane metody eksploracji danych kluczem do doskonalenia procesu produkcji etykiet termokurczliwych
K Krystosiak, W Werpachowski
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, 63, 2014
2014
ROZWÓJ KONCEPCJI SYSTEMÓW PRODUKTOWO-USŁUGOWYCH Z PRZYKŁADAMI
M SALWIN, J LIPIAK, K KRYSTOSIAK
WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ
K KRYSTOSIAK, A CIEŚLUK-KRYSTOSIAK
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18