Obserwuj
Natalia Juchniewicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Peer groups and migration. Dialoguing theory and empirical research
I Grabowska, P Pustułka, N Juchniewicz, J Sarnowska, M Buler
Youth Working Papers, 2017
182017
DIALECTICAL TECHNOLOGY-HEGEL ON MEANS, TOOLS AND THE MACHINE
N Juchniewicz
Filozofia 73 (10), 2018
82018
Participant recruitment challenges in researching peer groups and migration retrospectively
P Pustułka, N Juchniewicz, I Grabowska
Przegląd Socjologii Jakościowej 13 (4), 48-69, 2017
82017
The possibility of technology in the philosophy of Hegel
N Juchniewicz
Hegel-Jahrbuch 2014 (1), 242-247, 2014
72014
Nowe technologie a nowa kultura organizacyjna. Wyobraźnia społeczna i uprzedmiotowione relacje społeczne
N Juchniewicz
Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 5-18, 2016
32016
Od estetyki, przez technikę, do sztuki awangardowej–Kantowska wzniosłość a panowanie człowieka nad przyrodą według Georga WF Hegla i Karola Marksa
N Juchniewicz
Estetyka i Krytyka 46 (3), 23-40, 2017
22017
Digital Ecosystems: Society in the Digital Age
Ł Jonak, N Juchniewicz, R Włoch
22016
Self-tracking, background(s) and hermeneutics. A qualitative approach to quantification and datafication of activity
N Juchniewicz, M Wieczorek
Phenomenology and the Cognitive Sciences, 2022
12022
Postphenomenology and architecture: Human technology relations in the built environment
C Appleton, DB Lanng, SR Borg, A Carter, D Ihde, N Juchniewicz, ...
Lexington Books, 2021
12021
Marksowska koncepcja znaku
N Juchniewicz
12012
The Assisting Collectivities of Young Migrants and Nonmigrants via New Media
N Juchniewicz, I Grabowska
Forms of Collective Engagement in Youth Transitions, 207-224, 2021
2021
Doświadczenie (nie)miejsca - fenomenologia w architekturze czy architektura w fenomenologii?
N Juchniewicz
Horyzonty Estetyki, 2021
2021
Extended Memory. On Delegation of Memory to Smartphones
N Juchniewicz
Techné: Research in Philosophy and Technology, 2021
2021
Nonplaces in the Postphenomenological Perspective: The Intersection of Disembodiment, Nonalterity and the Hermeneutics of Exclusion
N Juchniewicz
Postphenomenology and Architecture. Human Technology Relations in the Built …, 2021
2021
A Postphenomenological Approach in the Studies on Human-Technology Relations. The Philosophy of Don Ihde
N Juchniewicz
POST-TECHNOLOGICAL EXPERIENCES. ART-SCIENCE-CULTURE, 188-195, 2019
2019
Siemek i filozofia techniki: dialektyka oświecenia a chytrość rozumu
N Juchniewicz
Recepcja i oddziaływanie Marka Siemka w Europie, 111-133, 2019
2019
Teoria aktora-sieci czy postfenomenologia techniki? Wizualność a współczesne studia nad nauką i techniką
N Juchniewicz
Zagadnienia Naukoznawstwa 52 (2 (208)), 219-232, 2016
2016
Alienacja, fikcja, narracja–formy (o) powieści bytu społecznego
N Juchniewicz
Estetyka i Krytyka 35 (4), 107-126, 2014
2014
Marka Siemka poszukiwania nowoczesnego podmiotu a interpretacje filozofii prawa Hegla
N Juchniewicz
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 2014
2014
Rzeczywistość nowożytności–kreacje przestrzeni bycia według Hansa Blumenberga
N Juchniewicz
MIT, METAFORA, SEKULARYZACJA, 220-240, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20