Obserwuj
Zbigniew Floriańczyk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN: region FADN 800 Małopolska i Pogórze. Analiza wyników standardowych
Z Floriańczyk, R Tarasiuk
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2013
912013
Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym
A Czyżewski, Z Florianczyk, M Gruda, A Henisz-Matuszczak, S Krasowicz, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2005
612005
The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector: the Polish experiences
Z Romańczyk, K Janc, K Czapiewski
Geographia Polonica 85 (1), 45-56, 2012
412012
Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN.: Wyniki standardowe
Z Floriańczyk, D Osuch, R Płonka
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2016
282016
Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010
Z Floriańczyk, W Rembisz
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 12 (27), 53-62, 2012
222012
EU rural policy’s capacity to facilitate a just sustainability transition of the rural areas
B Wieliczko, A Kurdyś-Kujawska, Z Floriańczyk
Energies 14 (16), 5050, 2021
202021
Charakterystyka instrumentów wspólnej polityki rolnej oraz ich wpływ na dochody rodzin rolnicznych
Z Floriańczyk
Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2003
182003
Modele wzrostu gospodarczego w rolnictwie
W Rembisz, Z Floriańczyk
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2014
162014
Structural changes in Polish and Hungarian agriculture since EU accession: Lessons learned and implications for the design of future agricultural policies
N Potori, P Chmieliński, B Karwat-Woźniak, S Biró, A Wasilewski, O Tóth, ...
Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2014
122014
Priorities for research on sustainable agriculture: the case of Poland
B Wieliczko, Z Floriańczyk
Energies 15 (1), 257, 2021
112021
Kwestia dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej
Z Florianczyk
Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki …, 2003
112003
Wpływ reformy Wspólnej Polityki Rolnej lat dziewięćdziesiątych na dochody rolnicze gospodarstw towarowych w Unii Europejskiej
Z Floriańczyk
IERiGŻ, 2002
112002
Standard Results of Polish FADN agricultural holdings
Z Floriańczyk, D Osuch, R Płonka
IERiGŻ-PIB, Warsaw, 2015
102015
Agricultural knowledge and rural economy–analysis on micro and macro scales
K Czapiewski, Z Floriańczyk, K Janc
Rural Areas and Development 7, 2010
102010
Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w latach 2003-2004
J Gomułka
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2005
102005
Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na poziom dochodów rolników w Polsce
Z Floriańczyk
(No Title), 2006
92006
Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2012 r
Z Floriańczyk, K Kambo, S Mańko, P Michalak
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2014
82014
Organic agriculture in terms of sustainable development and rural areas’ development
S Roljević Nikolić, B Grujic, R Saric
Rural Areas and Development 9, 2012
82012
Main problems of agriculture and rural areas in Poland in the period of transformation and integration with European Union
JS Zegar, Z Floriańczyk
Rural Areas and Development 1, 2003
82003
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (16)
Z Floriańczyk, J Buks, G Kunikowski
Produktywność rolnictwa w zakresie funkcji produkcji rolno-żywnościowej oraz …, 2012
72012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20