Obserwuj
Arkadiusz Niewiadomski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Struktura i znaczenie terenów zieleni w Łodzi na tle dużych ośrodków miejskich w Polsce
A Niewiadomski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 12 (12), 33-47, 2013
212013
Zawartosc zwiazkow prochnicznych w glebach nawozonych preparatem EM
W Toloczko, A Trawczynska, A Niewiadomski
Roczniki Gleboznawcze 60 (1), 97-101, 2009
172009
Characteristics of soil cover in Poland with special attention paid to the Łódź region
A Niewiadomski, W Tołoczko
Natural environment of Poland and its protection in Łódź University …, 2014
122014
Zawartość pierwiastków śladowych w wodach górnej Bzury
A Trawczyńska, W Tołoczko, A Niewiadomski
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40, 491-496, 2009
102009
Soil environment of Pulsatilla vernalis (L.) Mill. at selected sites in the Polish lowland
A Grzyl, A Niewiadomski, B Woziwoda
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82 (4), 2013
92013
Evaluation of a one-day average methane concentrations forecast at the outlet from the longwall ventilation region as tool of supporting selection of methane prevention measures
AP Niewiadomski, H Badura
Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 2019, Volume 1, 88-99, 2019
82019
Charakterystyka stanu srodowiska glebowego w strefie oddzialywania wysypiska odpadow komunalnych w Zgnilym Blocie
A Niewiadomski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 273-279, 2005
72005
Content of organic compounds in soils fertilized with EM preparation
W Tołoczko, A Trawczyńska, A Niewiadomski
Soil Sci. Ann 60, 97-101, 2009
62009
Die polnische Bodenschätzung und Möglichkeiten der ökologischen Interpretation ihrer Ergebnisse
M Link, A Kowalkowski, A Niewiadomski, T HAR-RACH
Mitt. Deutschen Bodenkundl. Ges 110 (2), 571-572, 2007
62007
Seasonal and daily variability of CO2 emissions from the Czerwone Bagno peat bog in Biebrza National Park (Poland)
W Toloczko, AA NieWiAdomski
Polish Journal of Soil Science 50 (2), 2017
52017
CO2 respiration in soils of field ecosystems formed from different origin parent material
S Krysiak, W Tołoczko, A Niewiadomski
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 42, 144-150, 2010
52010
Wydzielanie CO2 z gleb leśnych i łąkowych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym
E Papińska, D Michalska-Hejduk, A Niewiadomski, W Tołoczko
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 42, 136-143, 2010
52010
Respiracja CO2 w glebach ekosystemów polowych wytworzonych ze skał macierzystych różnego pochodzenia
S Krysiak, W Tołoczko, A Niewiadoski
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 42, 144-150, 2010
42010
Atlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2015
K Fortuniak, W Pawlak
Uniwersytet Łódzki, 2016
32016
Jednodniowe prognozy średniego stężenia metanu na wylocie z rejonu wentylacyjnego jako podstawa do doboru środków profilaktyki metanowej–studium przypadku
H Badura, A Niewiadomski
Przegląd Górniczy 71 (12), 41-48, 2015
32015
Multifunktionale Interpretation von Bodenschätzungsdaten als Basis für ein länderübergreifendes Konzept zum nachhaltigen Ressourcen-und Landschaftsschutz am Beispiel Polens und …
M Link, T Vorderbrügge, A Wuczynski, Z Dajdok, A Michalski, ...
32010
Prochnicznosc oraz jej zwiazki z buforowoscia i skladem granulometrycznym gleb odlogowanych i uzytkowanych rolniczo
A Niewiadomski, W Toloczko, A Trawczyñska
Roczniki Gleboznawcze 60 (1), 85-91, 2009
32009
Measurements of selected greenhouse gases exhalation by using the closed-chamber technique and calculation of hour expiration with regard to CO₂ emissions
W Tołoczko, A Niewiadomski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 69-74, 2015
22015
Influence of salinity on the sorptive features in soils of Lodz city centre
W Tołoczko, A Niewiadomski, A Trawczyńska
Ecological Chemistry and Engineering. A 16 (4), 465-474, 2009
22009
Jakość gleb wybranych ogrodów działkowych Łodzi
A Niewiadomski, Ł Szubert
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 51-64, 2014
12014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20