Obserwuj
Piotr Ratajczak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Exploring the relationship between CSR and innovation
P Ratajczak, D Szutowski
Sustainability Accounting, Management and Policy Journal 7 (2), 295-318, 2016
682016
Status Quo and Future Development of Sustainability Reporting in Central and Eastern Europe
P Horváth, JM Pütter, L Dagilienė, D Dimante, T Haldma, C Kochalski, ...
Journal of East European Management Studies 22 (2), 221-243, 2017
472017
The Relation between CSR and Innovation. Model Approach
D Szutowski, P Ratajczak
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 12 (2), 77-94, 2016
182016
Managing innovation processes in industrial sector. Qualitative study
D Szutowski, A Szulczewska-Remi, P Ratajczak
Economic research-Ekonomska istraživanja 32 (1), 282-300, 2019
142019
Sustainability reporting in Central and Eastern European companies: Results of an international and empirical study
P Horváth, JM Pütter, T Haldma, K Lääts, D Dimante, L Dagilienė, ...
Sustainability Reporting in Central and Eastern European Companies, 11-49, 2017
142017
The mediating role of natural and social resources in the corporate social responsibility—corporate financial performance relationship
P Ratajczak
Managerial and Decision Economics 42 (1), 100-119, 2021
112021
Powiązanie działalności społecznie odpowiedzialnej ze strategią przedsiębiorstwa a wartość dla jego właścicieli oraz pozostałych interesariuszy
P Ratajczak
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (11 (272)), 138-153, 2014
112014
The Efficiency of Eco-Innovation. Systematic Literature Studies
D Szutowski, A Szulczewska-Remi, P Ratajczak
Economic and Environmental Studies 17 (2), 205-219, 2017
62017
The impact of environmental, social and corporate governance responsibility on the cost of short- and long-term debt
P Ratajczak, G Mikołajewicz
Economics and Business Review 21 (2), 74-96, 2021
12021
Sustainability Reporting in Poland: An In-depth Analysis with Reference to the RESPECT Index Companies
C Kochalski, G Mikołajewicz, J Nowicki, P Ratajczak
Sustainability Reporting in Central and Eastern European Companies …, 2017
12017
Green controlling and finance. Case studies
P Chudziński, J Kubiak, G Mikołajewicz, A Niemiec, J Nowicki, ...
Wydawnictwo HELION, 2016
12016
Emisja komunikatów o działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności a wartość dla akcjonariuszy
D Szutowski, P Ratajczak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 437, 436-446, 2016
12016
Exploring the Relationship between CSR and Innovation. Systematic Literature Study
D Szutowski, P Ratajczak
Working Papers, 1-25, 2014
12014
Long-term bankruptcy prediction. Systematic Literature Review
P Ratajczak, D Szutowski, A Szulczewska-Remi
Research in Corporate Finance, 2021
2021
Analiza zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa i manipulacjami sprawozdań
P Ratajczak, D Szutowski
Analiza finansowa przedsiębiorstwa z aspektami zrównoważonego rozwoju, 275-296, 2021
2021
Analiza kosztów
P Ratajczak
Analiza finansowa przedsiębiorstwa z aspektami zrównoważonego rozwoju, 112-129, 2021
2021
Paradygmat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
P Ratajczak
Analiza finansowa przedsiębiorstwa z aspektami zrównoważonego rozwoju, 11-22, 2021
2021
Analiza wpływu działań z zakresu ESG na efektywność operacyjną, finansową i wartość przedsiębiorstwa
P Ratajczak, G Mikołajewicz
Analiza finansowa przedsiębiorstwa z aspektami zrównoważonego rozwoju, 385-403, 2021
2021
Research on the Progress of Polish Companies in Their Striving for Sustainable Development. Selected Aspects
C Kochalski, P Ratajczak
Finanse i zarządzanie: wybrane wyzwania, 59-70, 2018
2018
Erratum to: Sustainability Reporting in Central and Eastern European Companies: Results of an International and Empirical Study
P Horváth, JM Pütter, T Haldma, K Lääts, D Dimante, L Dagilienė, ...
Sustainability Reporting in Central and Eastern European Companies, E1-E1, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20