Piotr Ratajczak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Exploring the relationship between CSR and innovation
P Ratajczak, D Szutowski
Sustainability Accounting, Management and Policy Journal 7 (2), 295-318, 2016
362016
Status Quo and Future Development of Sustainability Reporting in Central and Eastern Europe
P Horváth, JM Pütter, L Dagilienė, D Dimante, T Haldma, C Kochalski, ...
Journal of East European Management Studies 22 (2), 221-243, 2017
322017
Sustainability reporting in Central and Eastern European companies: Results of an international and empirical study
P Horváth, JM Pütter, T Haldma, K Lääts, D Dimante, L Dagilienė, ...
Sustainability Reporting in Central and Eastern European Companies, 11-49, 2017
102017
Powiązanie działalności społecznie odpowiedzialnej ze strategią przedsiębiorstwa a wartość dla jego właścicieli oraz pozostałych interesariuszy
P Ratajczak
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (11 (272)), 138-153, 2014
92014
Managing innovation processes in industrial sector. Qualitative study
D Szutowski, A Szulczewska-Remi, P Ratajczak
Economic research-Ekonomska istraživanja 32 (1), 282-300, 2019
62019
The Efficiency of Eco-Innovation. Systematic Literature Studies
D Szutowski, A Szulczewska-Remi, P Ratajczak
Economic and Environmental Studies 17 (2), 205-219, 2017
52017
The Relation between CSR and Innovation. Model Approach
D Szutowski, P Ratajczak
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 12 (2), 77-94, 2016
42016
Sustainability Reporting in Poland: An In-depth Analysis with Reference to the RESPECT Index Companies
C Kochalski, G Mikołajewicz, J Nowicki, P Ratajczak
Sustainability Reporting in Central and Eastern European Companies …, 2017
12017
Exploring the Relationship between CSR and Innovation. Systematic Literature Study
D Szutowski, P Ratajczak
Working Papers, 1-25, 2014
12014
The mediating role of natural and social resources in the corporate social responsibility—corporate financial performance relationship
P Ratajczak
Managerial and Decision Economics, 2020
2020
Erratum to: Sustainability Reporting in Central and Eastern European Companies: Results of an International and Empirical Study
P Horváth, JM Pütter, T Haldma, K Lääts, D Dimante, L Dagilienė, ...
Sustainability Reporting in Central and Eastern European Companies, E1-E1, 2017
2017
System mierników i wskaźników wykorzystywany w controllingu ekologicznym w Kompanii Piwowarskiej
P Ratajczak
Zielony controlling i finanse. Studium przypadków, 87-106, 2016
2016
Mierniki i wskaźniki w controllingu ekologicznym
P Ratajczak
Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne, 203-226, 2016
2016
System of measures and indicators employed in green controlling at Kompania Piwowarska
P Ratajczak
Green Controlling and Finance : Case Studies, 79-98, 2016
2016
Measures and Indicators in Green Controlling
P Ratajczak
Green Controlling and Finance: Theoretical Framework, 196-218, 2016
2016
Emisja komunikatów o działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności a wartość dla akcjonariuszy
D Szutowski, P Ratajczak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 437, 436-446, 2016
2016
The Relation between CSR and Innovation. Model Approach
P Ratajczak, D Szutowski
Working Papers, 1-16, 2015
2015
Stopa zwrotu z IPO
P Ratajczak
Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej : rynek finansowy, 101-117, 2013
2013
Długoterminowe stopy zwrotu z akcji spółek przeprowadzających pierwszą ofertę publiczną na polskim rynku giełdowym
C Kochalski, P Ratajczak
Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa, 133-143, 2013
2013
EMISJA KOMUNIKATÓW O DZIAŁANIACH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI A WARTOŚĆ DLA AKCJONARIUSZY THE RELATION BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES’ANNOUNCEMENTS
D Szutowski, P Ratajczak
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20