Obserwuj
Małgorzata Pacuk
Małgorzata Pacuk
Zakład Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Gdański
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Międzynarodowa współpraca regionów
W Toczyski, W Sartorius, J Zaucha (red.)
Wybór ekspertyz, Warszawa, 1997
261997
Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim
T Palmowski (red.)
Wydawnictwo Bernardinum, 2007
252007
Atlas Morza Bałtyckiego
A Majewski, Z Lauer (red.)
171994
Regional disparities in Baltic Europe
M Pacuk
Ln, 2006
162006
The development of Kaliningrad in the light of Baltic co-operation
M Pacuk, T Palmowski
L. Hedegaard, B. Lindström, P. Joenniemi, A. Östhol, A., K. Peschel, C.-E …, 1998
121998
The emergence of Baltic Europe: An overview of Polish research on regional integration
M Pacuk, T Palmowski, M Tarkowski
Quaestiones Geographicae 37 (2), 47-60, 2018
112018
Gdynia w Unii Europejskiej
L Przybylska, T Michalski, JA Wendt, M Dutkowski, N Sypion-Dutkowska, ...
Spójność społeczna i terytorialna, Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo …, 2016
112016
Gdynia w Unii Europejskiej. Spójność społeczna i terytorialna
L Przybylska, T Michalski, JA Wendt, M Dutkowski, N Sypion-Dutkowska, ...
Wydawnictwo Bernardinum, 2016
92016
Proces metropolizacji polskiej przestrzeni. Aglomeracja Trójmiasta-polska metropolia bałtycka in statu nascendi: studium diagnostyczno-koncepcyjne
J Kołodziejski, B Bankowska, M Dutkowski, B Jałowiecki, A Kostarczyk, ...
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 1999
81999
Transformacja polskiej przestrzeni w perspektywie integracji europejskiej
J Kołodziejski (red.)
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
81999
Perspektywy polskiej żeglugi promowej w transbałtyckim systemie komunikacyjnym
M Pacuk
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 3, 1997
81997
Gdynia w Unii Europejskiej. Warunki życia
M Pacuk, R Anisiewicz, J Czochański, K Kopeć, M Połom, T Michalski, ...
Warunki życia, 2016
62016
Problemy funkcjonowania małych portów morskich na przykładzie Ustki
M Pacuk, T Michalski
J. Wendt (red.), Wybrane zagadnienia geografii transportu, 133-140, 2002
62002
The emergence of Baltic Europe: An overview of Polish research on regional integration, Quaestiones Geographicae, vol. 37, № 2
M Pacuk, T Palmowski, M Tarkowski
52018
Porty rosyjskie Zatoki Fińskiej
M Pacuk
Logistyka, 2015
52015
Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych na przykładzie Gdańska i Gdyni
T Palmowski, M Pacuk, T Michalski
I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne–organizacja przestrzeni …, 2001
52001
Searching and Researching the Baltic Sea Region
J Manniche (ed.)
Proceedings from an international research seminar, 1998
51998
Koncepcja autostrad morskich w polityce transportowej Unii Europejskiej
M Pacuk
P Czapliński (red.), Wybrane problemy gospodarki morskiej. Regiony …, 2013
4*2013
Port w Rotterdamie i jego funkcje
A Kononow, M Pacuk, T Palmowski
Wydawnictwo Bernardinum, 2008
42008
Inwestycje transportowe w regionie Öresund
M Pacuk
Komisja Geografii Komunikacji PTG, 2004
32004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20