Obserwuj
Łukasz Szewczyk
Łukasz Szewczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zweryfikowany adres z uekat.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Household financial situation during the COVID-19 pandemic with particular emphasis on savings—An evidence from Poland compared to other CEE states
G Szustak, W Gradoń, Ł Szewczyk
Risks 9 (9), 166, 2021
62021
Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce
M Capiga, G Szustak, Ł Szewczyk
42017
The Funding Model of Deposit Guarantee Schemes in EU. Lessons from the Crisis
Ł Szewczyk
Studia Ekonomiczne 238, 145-152, 2015
32015
The Relationship between Energy Production and GDP: Evidence from Selected European Economies
G Szustak, P Dąbrowski, W Gradoń, Ł Szewczyk
Energies 15 (1), 50, 2021
22021
Bankowy fundusz gwarancyjny jako organ resolution
Ł Szewczyk
Studia Ekonomiczne 356, 146-156, 2018
22018
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako uczestnicy systemu gwarantowania depozytów
Ł Szewczyk
Studia Ekonomiczne 325, 166-176, 2017
22017
Wybrane problemy dotyczące skuteczności systemów gwarantowania depozytów
Ł Szewczyk
Bezpieczny Bank, 28-51, 2016
22016
Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego.
M Czech, Ł Szewczyk
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 97-108, 2013
22013
Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce
M Czech, Ł Szewczyk
Rynek–Społeczeństwo–Kultura, 42-47, 2012
22012
Mobile money services development: The case of Africa
K Mitręga-Niestrój, B Puszer, Ł Szewczyk
Studia Ekonomiczne 356, 78-96, 2018
12018
Payment gridlocks in selected mining and energy production companies in Poland
Ł SzEwCzyK, G SzUStAK
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management, 191-205-191-205, 2022
2022
Wiarygodność informacyjna banku–perspektywa seniora korzystającego z usług na rynku bankowym
G Szustak, Ł Szewczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
2021
Public Trust–A Bank’s Non-financial Capital
G Szustak, Ł Szewczyk
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 81-103, 2021
2021
Research through action. Of the application of the video technique in social policy
Ł Szewczyk
Social Policy Issues 15, 85-98, 2020
2020
Institution of emergency states in polish jurisdiction. Practical remarks
Ł Szewczyk
Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2020
2020
Instytucja stanów nadzwyczajnych w polskim ustawodawstwie. Praktyczne uwagi
Ł Szewczyk
Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2020
2020
Innowacje w działalności banków spółdzielczych
G Szustak, A Szelągowska, W Gradoń, Ł Szewczyk
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020
2020
Determinants of Financial Inclusion of Enterprises in Sub-Saharan African States
B Puszer, Ł Szewczyk
Scientific Publications/University of Economics in Katowice, 224-236, 2020
2020
Infrastruktura rynku finansowego. Kierunki zmian i ich skuteczność w ujęciu sektorowym
M Capiga, G Szustak, W Gradoń, Ł Szewczyk
2019
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na PKB regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce
K Mitręga-Niestrój, B Puszer, Ł Szewczyk
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 135-149, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20