Follow
Наталія Ілляшенко, Nataliia Illiashenko
Наталія Ілляшенко, Nataliia Illiashenko
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Verified email at sspu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств
НС Ілляшенко
Сумський державний університет, 2011
216*2011
SEO-оптимізація як сучасний інструмент Інтернет-маркетингу
ОС Ілляшенко Н.С., Савченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 63-74, 2012
832012
Knowledge management as a basis for innovative development of the company
SM Illiashenko, YS Shypulina, NS Illiashenko
ВНЗ" Національна академія управління", 2015
722015
Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій
ЮМ Мельник, ЛЮ Сагер, НС Ілляшенко, ЮМ Рязанцева
Сумський державний університет, 2016
692016
Перспективи і загрози четвертої промислової революції та їх урахування при виборі стратегій інноваційного зростання
СМ Ілляшенко, НС Ілляшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 11-21, 2016
592016
Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації
СМ Ілляшенко, ЮС Шипуліна, НС Ілляшенко, ГО Комарницька
Маркетинг і менеджмент інновацій, 231-241, 2017
372017
Впровадження концепції інноваційного маркетингу в діяльність промислових підприємств
НС Ілляшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 28-33, 2010
352010
FORMATION OF THEORETICAL PRINCIPLES OF OUTSTRIPPING DEVELOPMENT AT THE COUNTRY AND ENTERPRISE LEVEL.
N Illiashenko
Economic Annals-XXI/Ekonoměčnij Časopis-XXI, 2014
34*2014
Трендвотчинг як інструмент визначення стратегічних напрямків розвитку
НС Ілляшенко, АС Росохата
Маркетинг і менеджмент інновацій, 29-35, 2011
342011
Зелений туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону
СМ Ілляшенко, НС Ілляшенко, ВО Щербаченко
Економіка України, 33–39-33–39, 2013
322013
Формування організаційно-економічного механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства
НС Ілляшенко, АС Росохата
Ефективна економіка, 2015
312015
Управління випереджаючим інноваційним розвитком промислових підприємств: монографія
НС Ілляшенко
Суми: Триторія, 2019
272019
Knowledge management at Ukrainian industrial enterprises in the context of innovative development
S Illiashenko, Y Shypulina, N Illiashenko, O Gryshchenko, A Derykolenko
Engineering Management in Production and Services 12 (3), 43-56, 2020
252020
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, ВВ Божкова, ЮА Дайновський, ОБ Жихор, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
24*2012
Маркетинг та інновації як головні функції бізнесу
НС Ілляшенко
Вид-во СумДУ, 2007
242007
Механізм управління підприємством на засадах інноваційного маркетингу
НС Ілляшенко
" ВТД" Університетська книга", 2009
202009
Sustainable economic growth and development of educational systems
M Tvaronavičienė, A Shishkin, P Lukáč, N Illiashenko, S Zapototskyi
Journal of International Studies 10 (3), 2017
192017
The comparative analysis outstripping and alternative types of development
NS Illiashenko
Marketing and management of innovations 2, 21-28, 2014
192014
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, СМ Ілляшенко, ЛГ Мельник, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
192010
Формування системної карти стратегічного управління розвитком підприємства
НС Ілляшенко, ЮС Шипуліна, ЮМ Мельник
Актуальні проблеми економіки, 119-128, 2017
182017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20