Agnieszka Sopińska
Agnieszka Sopińska
profesor SGH w Instytucie Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
TytułCytowane przezRok
Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa: analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
A Sopińska
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 2008
922008
Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa: analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
A Sopińska
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 2008
922008
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna
S Cyfert, W Dyduch, D Latusek‑Jurczak, J Niemczyk, A Sopińska
Organization and Management, 2014
732014
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna
S Cyfert, W Dyduch, D Latusek‑Jurczak, J Niemczyk, A Sopińska
Organization and Management, 2014
732014
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna
S Cyfert, W Dyduch, D Latusek‑Jurczak, J Niemczyk, A Sopińska
Organization and Management, 2014
732014
Leksykon zarzÄ… dzania
M Romanowska
622004
Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
A Sopińska, P Wachowiak
E-mentor 1, 14, 2006
402006
Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu”–podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa
A Sopińska
Zarządzanie i Finanse 11 (4), 2013
332013
Przedsiębiorczość bez tajemnic
S Gregorczyk, M Romanowska, A Sopińska, P Wachowiak
WSiP, Warszawa 2007, 2002
332002
Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce: podejście zasobowe
A Sopińska, W Mierzejewska
Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2017
242017
Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie
A Sopińska, P Wachowiak
How to measure intellectual capital in the enterprise, 2004
182004
Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
A Sopińska
Wydawnictwo SGH, Warszawa, 1999
161999
Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,[w:] Wachowiak P.(red.)
A Sopińska
Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, 43-44, 2005
152005
Kapitał intelektualny w zarządzaniu od teorii do praktyki–wizja przyszłości
A Sopińska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 76, 139-152, 2007
132007
Wiedza-zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa
A Sopińska
Studia i prace kolegium zarządzania i finansów Szkoły Głównej Handlowej w …, 2008
112008
Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce
A Sopińska, P Wachowiak
Przegląd Organizacji, 17-23, 2016
102016
Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa [w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red
A Sopińska
P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2005
102005
Procesowa organizacja przedsiębiorstwa [w:] Procesowe podejście w zarządzaniu TQM, red
A Sopińska
M. Romanowska, M. Trocki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004
82004
WIEDZA I KAPITAŁ INTELEKTUALNY W NOWYCH TYPACH ORGANIZACJI-W ORGANIZACJACH SIECIOWYCH.
A Sopińska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2014
72014
Granice strukturalnej złożoności organizacji
A Sopińska, S Gregorczyk
Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014
72014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20