Obserwuj
Agnieszka Sopińska
Agnieszka Sopińska
profesor, Katedra Zarządzania Strategicznego, Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa: analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
A Sopińska
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 2008
1082008
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna
S Cyfert, W Dyduch, D Latusek‑Jurczak, J Niemczyk, A Sopińska
Organization and Management, 2014
1012014
Leksykon zarzÄ… dzania
M Romanowska
782004
Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy: wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw: praca zbiorowa
G Świderska
Difin, 2003
532003
Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
A Sopińska, P Wachowiak
E-mentor 1, 14, 2006
492006
Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu”–podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa
A Sopińska
Zarządzanie i Finanse 11 (4), 287-302, 2013
482013
Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce: podejście zasobowe
A Sopińska, W Mierzejewska
Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2017
412017
Przedsiębiorczość bez tajemnic
S Gregorczyk, M Romanowska, A Sopińska, P Wachowiak
WSiP, Warszawa 2007, 2002
382002
Otwarte innowacje: perspektywa współpracy i zarządzania wiedzą
A Sopińska, P Dziurski
Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018
232018
Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie
A Sopińska, P Wachowiak
How to measure intellectual capital in the enterprise, 2004
212004
Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,[w:] Wachowiak P.(red.)
A Sopińska
Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, 43-44, 2005
172005
Kapitał intelektualny w zarządzaniu od teorii do praktyki–wizja przyszłości
A Sopińska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 76, 139-152, 2007
162007
Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
A Sopińska
Wydawnictwo SGH, Warszawa, 1999
161999
Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce
A Sopińska, P Wachowiak
Przegląd Organizacji 5, 17-22, 2016
152016
Otwarte innowacje Ÿródłem sukcesu przedsiębiorstwa
A Sopińska, W Mierzejewska
112016
Zasoby wiedzy w organizacjach sieciowych
A Sopińska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania, 16, 2012
112012
Granice strukturalnej złożoności organizacji
A Sopińska, S Gregorczyk
Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014
102014
Wiedza-zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa
A Sopińska
Studia i prace kolegium zarządzania i finansów Szkoły Głównej Handlowej w …, 2008
102008
Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,[w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red
A Sopińska
P. Wachowiak, SGH, Warszawa, 2005
102005
Does industry matter? Drivers and barriers for open innovation in high-tech and non-high-tech industries—Evidence from Poland
P Dziurski, A Sopińska
International Journal of Management and Economics 56 (4), 307-323, 2020
92020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20