Agnieszka Sopińska
Agnieszka Sopińska
profesor, Katedra Zarządzania Strategicznego, Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa: analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
A Sopińska
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 2008
1012008
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna
S Cyfert, W Dyduch, D Latusek‑Jurczak, J Niemczyk, A Sopińska
Organization and Management, 2014
662014
Leksykon zarzÄ… dzania
M Romanowska
652004
Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy: wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw: praca zbiorowa
GK Świderska
Difin, 2003
462003
Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
A Sopińska, P Wachowiak
E-mentor 1, 14, 2006
412006
Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu”–podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa
A Sopińska
Zarządzanie i Finanse 4 (1), 287-302, 2013
372013
Przedsiębiorczość bez tajemnic
S Gregorczyk, M Romanowska, A Sopińska, P Wachowiak
WSiP, Warszawa 2007, 2002
342002
Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce: podejście zasobowe
A Sopińska, W Mierzejewska
Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2017
272017
Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie
A Sopińska, P Wachowiak
Pobrano z: http://www. e-mentor. edu. pl/artykul/index/numer/4/id/51 (27.05 …, 2004
192004
Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
A Sopińska
Wydawnictwo SGH, Warszawa, 1999
161999
Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,[w:] Wachowiak P.(red.)
A Sopińska
Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, 43-44, 2005
152005
Kapitał intelektualny w zarządzaniu od teorii do praktyki–wizja przyszłości
A Sopińska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 76, 139-152, 2007
132007
Subdyscypliny w Naukach o Zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna
W Dyduch, D Latusek-Jurczak, J Niemczyk, A Sopińska
Organizacja i Kierowanie 1 (161), 37-48, 2014
112014
Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce
A Sopińska, P Wachowiak
Przegląd Organizacji, 17-23, 2016
102016
Wiedza-zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa
A Sopińska
Studia i prace kolegium zarządzania i finansów Szkoły Głównej Handlowej w …, 2008
102008
Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,[w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red
A Sopińska
P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2005
102005
Otwarte innowacje: perspektywa współpracy i zarządzania wiedzą
A Sopińska, P Dziurski
Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018
82018
Procesowa organizacja przedsiębiorstwa [w:] Procesowe podejście w zarządzaniu TQM, red
A Sopińska
M. Romanowska, M. Trocki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004
82004
WIEDZA I KAPITAŁ INTELEKTUALNY W NOWYCH TYPACH ORGANIZACJI-W ORGANIZACJACH SIECIOWYCH.
A Sopińska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2014
72014
Granice strukturalnej złożoności organizacji
A Sopińska, S Gregorczyk
Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014
72014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20