Obserwuj
Agnieszka Sopińska
Agnieszka Sopińska
profesor, Katedra Zarządzania Strategicznego, Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna
S Cyfert, W Dyduch, D Latusek‑Jurczak, J Niemczyk, A Sopińska
Organization and Management, 2014
1202014
Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa: analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
A Sopińska
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 2008
1182008
Leksykon zarzÄ… dzania
M Romanowska
882004
Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu”–podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa
A Sopińska
Zarządzanie i Finanse 1 (4), 287-302, 2013
572013
Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy: wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw: praca zbiorowa
G Świderska
Difin, 2003
562003
Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
A Sopińska, P Wachowiak
E-mentor 1, 14, 2006
542006
Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce: podejście zasobowe
A Sopińska, W Mierzejewska
Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2017
482017
Przedsiębiorczość bez tajemnic
S Gregorczyk, M Romanowska, A Sopińska, P Wachowiak
WSiP, Warszawa 2007, 2002
392002
Otwarte innowacje: perspektywa współpracy i zarządzania wiedzą
A Sopińska, P Dziurski
Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018
302018
Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce
A Sopińska, P Wachowiak
Przegląd Organizacji, 17-23, 2016
222016
Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie
A Sopińska, P Wachowiak
Pobrano z: http://www. e-mentor. edu. pl/artykul/index/numer/4/id/51 (27.05 …, 2004
212004
Does industry matter? Drivers and barriers for open innovation in high-tech and non-high-tech industries—Evidence from Poland
P Dziurski, A Sopińska
International Journal of Management and Economics 56 (4), 307-323, 2020
202020
Kapitał intelektualny w zarządzaniu od teorii do praktyki–wizja przyszłości
A Sopińska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 76, 139-152, 2007
202007
Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,[w:] P. Wachowiak (red.)
A Sopińska
Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, 43-44, 2005
172005
Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
A Sopińska
Wydawnictwo SGH, Warszawa, 1999
171999
Otwarte innowacje źródłem sukcesu przedsiębiorstwa
A Sopińska, W Mierzejewska
Zarządzanie i Finanse 14 (2, cz. 1), 359-374, 2016
122016
Zasoby wiedzy w organizacjach sieciowych
A Sopińska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów.(118), 16-29, 2012
122012
Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,[w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red
A Sopińska
P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2005
122005
Granice strukturalnej złożoności organizacji
A Sopińska, S Gregorczyk
Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014
102014
Organizacja sieciowa jako przedmiot zainteresowań nauk o zarządzaniu
A Sopińska, W Jakubowska
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2013
102013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20