Obserwuj
Radosław Kaczan
Radosław Kaczan
Uniwersytet SWPS
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt?
AI Brzezińska, R Kaczan, K Piotrowski, M Rękosiewicz
902011
The determinants of identity formation during the transition from adolescence to adulthood
AI Brzezińska, T Czub, S Hejmanowski, R Kaczan, K Piotrowski, ...
Psychology 3 (5), 551-558, 2012
32*2012
Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny
AI Brzezińska, R Kaczan, K Piotrowski, P Rycielski
282008
Wychowanie do samodzielności: kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczniem sprawności
A Brzezińska, R Kaczan
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej" Academica", 2008
242008
Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce. Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013
MM Sijko, K., Biedrzycki, K., Jasiewicz, J., Kaczan, R., Piechociński, T ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2014
21*2014
Diagnoza potrzeb i modele pomocy: dla osób z ograniczeniami sprawności
A Brzezińska, R Kaczan, K Smoczyńska
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010
212010
Przekonania o swoim życiu: spostrzeganie historii życia przez osoby z ograniczeniami sprawności
A Brzezińska, R Kaczan, L Rycielska
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010
202010
Three functional aspects of working memory as strong predictors of early school achievements: The review and illustrative evidence
G Sedek, I Krejtz, K Rydzewska, R Kaczan, P Rycielski
Polish Psychological Bulletin 47 (1), 103-111, 2016
192016
Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: czynniki społeczno-demograficzne
AI Brzezińska, R Kaczan, K Piotrowski, K Sijko, P Rycielski, ...
192008
Uwarunkowania procesu kształtowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości
AI Brzezińska, T Czub, S Hejmanowski, M Rękosiewicz, R Kaczan, ...
Kultura i Edukacja 3 (89), 23-50, 2012
182012
Postponed or delayed adulthood
AI Brzezińska, T Czub, M Czub, R Kaczan, K Piotrowski, M Rękosiewicz
Educating competencies for democracy, 135-157, 2012
182012
Parental satisfaction with school–determining factors
R Kaczan, P Rycielski, O Wasilewska
Educational Research Institute, 2014
142014
Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka
AI Brzezińska, R Kaczan, K Piotrowski, P Rycielski
Seria nt.: Osoby niepełnosprawne 4, 2008
142008
Czas, plany, cele
AI Brzezińska, R Kaczan, L Rycielska
Perspektywa czasowa osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Wydawnictwo …, 2010
132010
Jaka pomoc i dla kogo
R Kaczan, K Smoczyńska, I Bąbiak
Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z …, 2008
122008
Off-time higher education as a risk factor in identity formation
K Piotrowski, R Kaczan, M Rękosiewicz
Polish Psychological Bulletin 44 (3), 299-309, 2013
112013
Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kompetencje osobiste
AI Brzezińska, R Kaczan, K Piotrowski, P Rycielski
112008
Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności
K Bulkowski, M Federowicz, W Grajkowski, R Kaczan, K Malinowska, ...
Educational Research Institute, Warsaw, 2015
102015
i Rękosiewicz, M.(2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt
AI Brzezińska, R Kaczan, K Piotrowski
Nauka 4, 67-107, 0
10
Czas, plany, cele: perspektywa czasowa osób z ograniczeniami sprawności
A Brzezińska, R Kaczan, L Rycielska
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010
92010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20