Augustyn Lorenc
Augustyn Lorenc
Cracow University of Technology, Institute of Rail Vehicles
Zweryfikowany adres z pk.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Customer logistic service in the automotive industry with the use of the SAP ERP system
A Lorenc, M Szkoda
Advanced Logistics and Transport (ICALT), 2015 4th International Conference …, 2015
132015
Zwiększenie efektywności procesu kompletacji zamówień w wyniku optymalizacji rozmieszczenia produktów w magazynie z uwzględnieniem ich częstotliwości pobrań oraz gramatury
AK Lorenc, G Kaczor
92012
The routes optimization of picking up commodities in stock considering their natural characteristics
A Lorenc, P Więcek
CLC 2013: Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, 307-312, 2014
82014
Regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia pojazdów szynowych w polskich przeprawach promowych
AK Lorenc
Czasopismo Techniczne 9, 121-134, 2012
62012
Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie – najnowsze rozwiązania i trendy rozwojowe
A Lorenc
Logistyka 3, 3838-3844, 2014
52014
Model of Container Transport System in Long Distance Freightage – Analysis and Optimalization of Supply Chain
A Lorenc
Logistics and Transport, 81-87, 2013
52013
Koncepcja wykorzystania sieci neuronowych do klasyfikacji produktów i ich rozmieszczenia w magazynie
A Lorenc
Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej 2, 99-111, 2013
52013
Metody klasyfikacji i rozmieszczania produktów w magazynie – przegląd praktycznych rozwiązań
A Lorenc
Logistyka 3, 3831-3837, 2014
42014
Metodyka prognozowania rzeczywistego zużycia paliwa METHODOLOGY OF FORECASTING ACTUAL FUEL CONSUMPTION
A Lorenc
Czasopismo Techniczne 7, 135-145, 2012
4*2012
Ocena efektywności i jakości obsługi klienta dla rowerowych usług kurierskich
A Lorenc, M Szkoda
Logistyka 3, 2868-2876, 2015
32015
Koncepcje rozwoju kolejowych wagonów transportowych w celu zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego
A Lorenc, T Gajewska
Pojazdy Szynowe 2, 12, 2014
3*2014
Ocena efektywności logistycznej obsługi klienta w branży KEP
A Lorenc, J Ratajczak
2*2015
Analiza gotowości i niezawodności taboru kolejowego z uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej
M Szkoda, AK Lorenc
Pojazdy Szynowe, 59--65, 2015
22015
Integrated, sustainable approach to the management of urban freight transport‒review of the world’s solutions
P Więcek, A Lorenc
Czasopismo Techniczne, 2014
22014
Wspomaganie informatyczne procesów ładunkowych w transporcie kolejowym
S Maciej, M Maciej, L Augustyn
22014
Wspomaganie informatyczne procesów ładunkowych w transporcie kolejowym
S Maciej, M Maciej, L Augustyn
22014
LoadFix is an information system which enhances security of the loading processes in railway transport
A Lorenc, M Szkoda, M Michnej
Logistyka 5, 919-925, 2014
22014
Integrated, sustainable approach to the management of urban freight transport – review of world’s solutions
A Lorenc, P Więcek
Czasopismo Techniczne, Mechanika 1-M(4)/2014, 115-128, 2014
2*2014
Rezerwowanie jako metoda zwiększenia gotowości i niezawodności floty pojazdów
A Lorenc, M Szkoda
Logistyka 3, 6116-6122, 2014
22014
Wspomaganie informatyczne procesów ładunkowych w transporcie kolejowym
A Lorenc, M Michnej, M Szkoda
Logistyka 3, 3845-3853, 2014
2*2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20