Marian Kowalewski
Marian Kowalewski
Faculty of Administration and Social Sciences, Warsaw University of Technology
Zweryfikowany adres z ans.pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Mały słownik teologiczny
M Kowalewski
Ksiegarnia Sw. Wojciecha, 1960
271960
Struktura i występowanie intensywnych opadów deszczu powodujących zagrożenie dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki Polski
H Lorenc, E Cebulak, B Głowicki, M Kowalewski
W: H. Lorenc (red.), Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i …, 2012
262012
Optical burst and packet switching: Node and network design, contention resolution and Quality of Service
S Bjornstad, M Nord, DR Hjelme, N Stol, C Develder, J Cheyns, ...
Proceedings of the 7th International Conference on Telecommunications, 2003 …, 2003
242003
Nonlinear interactions in wavelength-multiplexed optical fibre telecommunication systems
M Kowalewski, M Marciniak, A Sedlin
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics 2 (4), 319, 2000
222000
Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa
J Kowalewski, M Kowalewski
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2014
202014
Znaczenie krajowej architektury ITS
B Chojnacki, M Kowalewski, A Pękalski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 29--41, 2013
112013
Polityka bezpieczeństwa informacji instytucji na przykładzie Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego
M Kowalewski, A Ołtarzewska
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 3-9, 2007
112007
Badanie czynnikĂłw warunkujÄ… cych wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce
Z DziubiĹ, M Kowalewski
82008
Polityka narodowoSciowa na Ukrainie Sowieckiej
M Kowalewski
Warszawa, 1938
71938
Ostrzeganie i alarmowanie ludności w niebezpieczeństwie
H Parapura, M Kowalewski, B Kowalczyk
Telekomunikacja i techniki informacyjne, 74-83, 2011
62011
Jakość usługi głosowej w sieciach telekomunikacyjnych
R Kobus, M Kowalewski, B Mucha
Telekomunikacja i techniki informacyjne, 54-70, 2010
62010
Aspekty bezpieczeĹ „stwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
M Kowalewski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015
42015
Sieci i usługi telekomunikacyjne w zarządzaniu kryzysowym
B Kowalczyk, M Kowalewski, H Parapura
Telekomunikacja i techniki informacyjne, 64-73, 2011
42011
System łączności na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego w aglomeracji miejskiej
M Kowalewski, B Kowalczyk, Z Hendler
Telekomunikacja i techniki informacyjne, 33-48, 2008
42008
Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm
J Kowalewski, M Kowalewski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017
32017
Optical burst switching and optical packet switching
S Bjornstad, C Gauger, M Nord, E Baert, F Callegati, D Careglio, ...
Advanced Infrastructure for Photonic Networks, Extented Final Report of COST …, 2003
32003
The present and future of nonlinear optics applications in photonic telecommunication networks
M Marciniak, M Kowalewski
Journal of Telecommunications and Information Technology, 3-5, 2000
32000
Wykorzystanie linii energetycznych jako lokalnych sieci dostępowych-szansą na szybką integrację wsi polskiej ze społecznością globalnej wioski informacyjnej
H Gut-Mostowy, M Kowalewski
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 457-465, 2000
32000
Polityka bezpieczeĹ „stwa informacji w praktyce
J Kowalewski, M Kowalewski
Presscom, 2014
22014
Sposoby zapewnienia interoperacyjności inteligentnych systemów transportowych (ITS)
B Chojnacki, M Kowalewski, A Pękalski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 43--55, 2013
22013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20