Follow
Вахтанґ Кебуладзе/Vakhtang Kebuladze
Вахтанґ Кебуладзе/Vakhtang Kebuladze
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого
Б Вальденфельс, В Кебуладзе (пер. з нім., післямова)
К.: ППС-2002, 2004
1892004
Феноменологія досвіду
В Кебуладзе
К: Дух і ЛІтера, 280 с., 2011
108*2011
Структури життєсвіту
А Шюц, Т Лукман, В Кебуладзе (пер. з нім. і післямова)
К.: Український Центр духовної культури, 2004
1082004
Вступ до феноменології
Б Вальденфельс, ( додатки), В Кебуладзе, М Култаєва
682002
Шлях філософії: ХІХ-ХХ століття
В Рьод, (пер. з. нім.) Кебуладзе, Култаєва, Терлецький
19*2010
Філософія
М Фюрст, Ю Тринкс, В Кебуладзе (переклад з німецької)
14*2018
Феноменология черного юмора
ВИ Кебуладзе
Докса, 2004
142004
Філософська освіта в Україні: історія і сучасність
М Ткачук, І Бондаревська, О Гомілко, В Кебуладзе, М Мінаков, ...
Аграр Медіа Груп, 2011
13*2011
Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти
V Kebuladze
Filosofska Dumka, 51-59, 2013
102013
Феноменологія
В Кебуладзе
К.:„ППС-2002, 2002
102002
Феноменологічне поняття інтелектуальної інтуїції та його обгрунтування у філософії Густава Шпета
В Кебуладзе
9*2002
Феноменологія і герменевтика як методологічні стратегії в сучасній українській філософії та гуманітаристиці
В Кебуладзе
Філософія освіти, 2013
82013
Феноменологія допредикативного досвіду
В Кебуладзе
Філософська думка, 24-39, 2011
72011
Історія розвитку феноменологічної філософії в Україні
В Кебуладзе
Інститут філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2009
72009
К вопросу о трансформации феноменологического метода
В Кебуладзе
Феноменологія і філософський метод, 105–111, 2000
72000
Інтенційність як характеристика емпіричних психічних актів і як трансцендентальна умова можливості досвіду
В Кебуладзе
Філософська думка 4, 84-91, 2009
62009
Чарунки долі
В Кебуладзе
52016
Понятие субъективного смысла социального действия в феноменологической социологии Альфреда Шюца
ВИ Кебуладзе
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского…, 2009
52009
Інтерсуб’єктивне вчення Е
ВІ Кебуладзе
Гуссерля як трансцендентальний фон феноменологічної концепції досвіду А…, 0
5
Переклад як (не) порозуміння. Термінологічна дискусія
A Bogachov, A Vakhtel, V Verloka, I Ivashchenko, V Kebuladze, O Komar, ...
Filosofska Dumka, 68-93, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20