Ewa Nastarowicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sekurytyzacja a rozprzestrzenianie się kryzysu kredytów subprime,[w:] J
E Szabłowska
Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza. Od …, 2009
52009
Wierzytelności bankowe w funduszach sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim
E Nastarowicz
Bezpieczny Bank, 7-28, 2013
22013
Niestandaryzowane fundusze sekurytyzacyjne
E Szabłowska
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 241-249, 2010
22010
The financial crisis and securitization
E Szabłowska
The Journal of Education, Culture, and Society 1 (1), 37-48, 2010
22010
Zmiana modelu zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwach działających w Polsce
E Nastarowicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
12012
Polski rynek wierzytelności
E Szabłowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 44 (2 …, 2010
12010
Wykorzystanie finansowania strukturalnego przez jednostki samorządu terytorialnego
E Nastarowicz
Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2012
2012
Banki spółdzielcze na tle sektora bankowego
E Nastarowicz
Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce, 284, 2011
2011
Ryzyko transakcji sekurytyzacyjnych
E Szabłowska
Ryzyko w finansach i bankowości, 2010
2010
Kryzys finansowy a sekurytyzacja
E Szabłowska
Ogrody nauk i sztuk. Szkice, studia i interpretacje na pograniczu nauk 1 …, 2010
2010
Sekurytyzacja-innowacyjne narzędzie zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie
E Szabłowska
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 233, 191-203, 2010
2010
Refinansowanie rynku kredytów hipotecznych emisją MBS-ów
E Nastarowicz
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 223-231, 2010
2010
Podejście nadzorczo-regulacyjne krajów europejskich do technik sekurytyzacyjnych
E Szabłowska
Zeszyty naukowe 29. Finanse i Rachunkowość. Seminarium doktorantów 29, 2009
2009
Rola agencji ratingowych w procesie sekurytyzacji
E Szabłowska, M Marcinkowska
Rynek finansowy w erze zawirowań, 799, 2009
2009
Sekurytyzacja przyszłościową formą finansowania przedsiębiorstw
E Szabłowska
Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, 312, 2009
2009
W numerze
E Nastarowicz, P Frątczak, W Aspadarec, Z Kukuła, Z Krysiak, O Szubart, ...
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–16