Krzysztof Gawroński
Krzysztof Gawroński
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Zweryfikowany adres z ur.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Social and economic conflicts between cultural landscapes and rural communities in the English and Polish systems
J Hernik, K Gawroński, R Dixon-Gough
Land Use Policy 30 (1), 800-813, 2013
392013
Spatial planning in the United States of America and Poland
K Gawronski, K Van Assche, J Hernik
Infrastruktura i ekologia terenow wiejskich, 2010
172010
Level of spatial differentiation of anthropogenic impact in Małopolska
KM Cegielska, T Salata, K Gawroński, R Różycka-Czas
Journal of Ecological Engineering 18 (1), 2017
162017
Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące ceny nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice
K Gawronski, B Prus
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2005
152005
Analiza i ocena warunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego
K Gawronski, B Prus, S Soltysik
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014
142014
Ochrona i kształtowanie środowiska
K Koreleski, K Gawroński, G Magiera-Braś
Wydawnictwo AR, 1998
121998
Towards three decades of spatial development transformation in two contrasting post-Soviet cities—Kraków and Budapest
A Kukulska-Kozieł, M Szylar, K Cegielska, T Noszczyk, J Hernik, ...
Land Use Policy 85, 328-339, 2019
112019
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument kształtowania krajobrazów kulturowych:(doświadczenia polskie i międzynarodowe)
K Gawroński, J Hernik
Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2010
102010
Transformation und landschaft: Die folgen sozialer wandlungsprozesse auf landschaft
O Kühne, K Gawroński, J Hernik
Springer-Verlag, 2015
92015
Aplikacje multimedialne w zarządzaniu gminną ewidencją zabytków
K Król, K Gawronski, G Gawronska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
82013
Racjonalne użytkowanie oraz ochrona gruntów rolnych w Polsce i na Ukrainie
K Gawronski, R Kuryltsiv, J Hernik
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
82013
Planowanie przestrzenne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem planowania miejscowego
K Gawroński
Przegląd geodezyjny 79, 12-15, 2007
82007
Wstępna ocena gmin województwa małopolskiego w aspekcie potrzeb realizacji prac scaleniowych i wymienych
K Gawronski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2005
82005
Problemy gospodarki przestrzennej na obszarach ekologicznie chronionych na przykładzie Popradzkiego Parku Krajobrazowego
K Gawroński, Ł Popławski
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 2 (1-2), 45-56, 2003
72003
Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi i siarką na tle struktury funkcjonalno-przestrzennej gmin województwa małopolskiego
K Gawroński
Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska 17, 379-401, 2002
72002
Wartość informacyjna zbioru danych o środowisku przyrodniczym z punktu widzenia celów ekologicznych i społecznych planowania i zagospodarowania przestrzennego
K Gawroński
AR, 2000
72000
Transformation und Landschaft
O Kühne, K Gawronski, J Hernik
Die Folgen, 2015
62015
Miejscowe planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska
K Gawroński
Rocznik Ochrona Środowiska 4, 479-495, 2002
62002
Zagospodarowanie przestrzenne a strategia rozwoju gminy
J Piech, K Gawronski
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konferencje 14, 1997
61997
Wykorzystanie Systemu Informacji Przestrzennej do oceny stanu ładu przestrzennego
R Różycka-Czas, T Salata, K Gawroński, B Czesak, K Cegielska
Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 15 (4), 73-84, 2016
52016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20