Krzysztof Gawroński
Krzysztof Gawroński
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Zweryfikowany adres z ur.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Social and economic conflicts between cultural landscapes and rural communities in the English and Polish systems
J Hernik, K Gawroński, R Dixon-Gough
Land Use Policy 30 (1), 800-813, 2013
392013
Spatial planning in the United States of America and Poland
K Gawronski, K Van Assche, J Hernik
Infrastruktura i ekologia terenow wiejskich, 2010
172010
Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące ceny nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice
K Gawronski, B Prus
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2005
172005
Level of spatial differentiation of anthropogenic impact in Małopolska
KM Cegielska, T Salata, K Gawroński, R Różycka-Czas
Journal of Ecological Engineering 18 (1), 2017
162017
Analiza i ocena warunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego
K Gawronski, B Prus, S Soltysik
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014
142014
Towards three decades of spatial development transformation in two contrasting post-Soviet cities—Kraków and Budapest
A Kukulska-Kozieł, M Szylar, K Cegielska, T Noszczyk, J Hernik, ...
Land use policy 85, 328-339, 2019
132019
Ochrona i kształtowanie środowiska
K Koreleski, K Gawroński, G Magiera-Braś
Wydawnictwo AR, 1998
121998
Transformation und landschaft: Die folgen sozialer wandlungsprozesse auf landschaft
O Kühne, K Gawroński, J Hernik
Springer-Verlag, 2015
92015
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument kształtowania krajobrazów kulturowych:(doświadczenia polskie i międzynarodowe)
K Gawroński, J Hernik
Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2010
92010
Aplikacje multimedialne w zarządzaniu gminną ewidencją zabytków
K Król, K Gawronski, G Gawronska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
82013
Racjonalne użytkowanie oraz ochrona gruntów rolnych w Polsce i na Ukrainie
K Gawronski, R Kuryltsiv, J Hernik
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
82013
Planowanie przestrzenne w Polsce ze szczegolnym uwzglednieniem planowania miejscowego
K Gawronski
Przegląd geodezyjny 79 (11), 12-15, 2007
82007
Wstępna ocena gmin województwa małopolskiego w aspekcie potrzeb realizacji prac scaleniowych i wymienych
K Gawronski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2005
82005
Wartość informacyjna zbioru danych o środowisku przyrodniczym z punktu widzenia celów ekologicznych i społecznych planowania i zagospodarowania przestrzennego
K Gawroński
82000
Wykorzystanie Systemu Informacji Przestrzennej do oceny stanu ładu przestrzennego
R Różycka-Czas, T Salata, K Gawroński, B Czesak, K Cegielska
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 15 (4), 73-84, 2016
72016
Problemy gospodarki przestrzennej na obszarach ekologicznie chronionych na przykładzie Popradzkiego Parku Krajobrazowego
K Gawroński, Ł Popławski
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 2 (1-2), 45-56, 2003
72003
Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi i siarką na tle struktury funkcjonalno-przestrzennej gmin województwa małopolskiego
K Gawroński
Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska 17, 379-401, 2002
72002
Transformation und Landschaft
O Kühne, K Gawroński, J Hernik
Die Folgen, 2015
62015
Die Veränderungen der Raumordnungspolitik Polens in den Jahren 1945–2012
K Gawroński
Transformation und Landschaft, 45-59, 2015
62015
Miejscowe planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska
K Gawroński
Rocznik Ochrona Środowiska 4, 479-495, 2002
62002
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20