Obserwuj
Michał Jaśniok
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Strategie marketingowe na rynku politycznym
M Jaśniok
Wolters Kluwer Polska, 2007
312007
Zarządzanie zespołem
A Całek, M Jaśniok, K Kasperek, M Piłat, G Pollok
Motywacja i działanie., WAE Katowice, 2009
92009
Marketing polityczny w środowisku wirtualnym
M Jaśniok
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010
72010
Zarządzanie zespołem
M Jaśniok, A Całek, G Polok, K Kasperek, M Piłat
Motywacja i działanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2009
52009
Problemy komunikowania w euromarketingu
M Jaśniok, M Komor
Zeszyty Naukowe/Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 148-172, 2008
32008
Segmentacja marketingowa na rynku politycznym
M Mitręga, M Jaśniok
Marketing i Rynek, 22-28, 2005
32005
Produkty systemowe na lokalnym rynku politycznym
M Jaśniok
Studia Ekonomiczne, 25-36, 2016
22016
Perspektywy rozwoju marketingu politycznego
M Jaśniok
Studia Ekonomiczne, 54-77, 2014
12014
Marketing w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na rynku politycznym
M Jaśniok
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 109-125, 2007
12007
Profesora Leszka Żabińskiego koncepcja produktów systemowych inspiracją dla kreowania innowacji na rynku politycznym
K Śliwińska, M Jaśniok
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 222-229, 2018
2018
Strategic Marketing of Political Entity in Market Virtualization Context
M Jaśniok, K Śliwińska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 51 (2), 105, 2017
2017
Sojusznicy strategiczni samorządu terytorialnego w procesie kreowania innowacji w turystyce biznesowej
M Jaśniok
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 125-138, 2017
2017
Zarządzanie procesem zmian przez jednostki sa-morządu terytorialnego w służbie zdrowia
M Jaśniok, B Nowotarska-Romaniak
Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel.(22) 827 80 01 …, 2017
2017
Strategiczne zarządzanie podmiotem politycznym w kontekście wirtualizacji rynku
M Jaśniok, K Śliwińska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 51 (2), 2017
2017
THE (CO) NTEXTS OF MEDIA DISCOURSE:(CO) MMUNICATION,(CO) OPERATIONS,(CO) NTESTATION
A Adamus-Matuszyńska, K Gajdka, M Jaśniok
2015
Uwarunkowania a opcje strategiczne polskich przedsiębiorstw na podstawie badań pierwotnych
M Pacut, M Jaśniok
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 141-220, 2013
2013
Strategie ugrupowań na rynku politycznym
M Jaśniok
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 93-121, 2009
2009
Budowa relacji z nabywcami z sektora publicznego na przykładzie przedsiębiorstwa Budotechnika
M Jaśniok
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 179-190, 2007
2007
Działalność marketingowa w obszarze organizacji politycznych
M Jaśniok
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 97-118, 2006
2006
Teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia i wdrażania strategii konkurencyjnych na rynku politycznym
M Jaśniok
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 149-162, 2005
2005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20