lucjan gazda
lucjan gazda
Verified email at pollub.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988-2006
J Machnik, J Bagińska, W Koman, J Libera, L Gazda
Polska Akademia Umiejętności, 2009
242009
Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction
MK Widomski, W Stepniewski, R Horn, A Bieganowski, L Gazda, ...
International Agrophysics 29 (3), 2015
192015
Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna oraz analiza możliwósci wykorzystania przeróbczych odpadów przyweglowych z kopalni w Bogdance
L Gazda, B Oleszczynski, I Pollo, W BLASCHKE
Przegląd górniczy 44 (11-12), 16-18, 1988
61988
Organic geochemistry of Upper Carboniferous bituminous coals and clastic sediments from the Lublin Coal Basin (Poland)
MR Gola, M Karger, L Gazda, O Grafka
Acta Geologica Polonica 63 (3), 425-442, 2013
52013
Morphogenesis of lublinite in indoor environment
L Gazda, K Kozak, B Polednik
Healthy Building Conference. Brisbane, Australia, 8D.9, 2012
52012
Inżynier Marian Lutosławski i jego mosty w Lublinie
GL Karaś S.
Drogownictwo, 58-65, 2004
52004
BOTTOM DEPOSITS OF LAKE MOSZNE IN THE POLESIE NATIONAL PARK-LITHOSTRATIGRAPHY AND PALAEOENVIRONMENTAL INTERPRETATION
R Dobrowolski, K Bałaga, J Rodzik, L Gazda
Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN 6, 51–57, 2009
42009
Clastic rocks of the Mali Group (Wendian) from the Gaoual administrative region (Republic of Guinea)
L Gazda, WM Kowalski
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth sciences 34 (2), 209-218, 1986
41986
Lithology and sedimentology of clastic rocks of the Youkounkoun group from the Gaoual and Koundara administrative regions (Republic of Guinea)
L GAZDA, WM KOWALSKI
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth sciences 33 (3-4), 147-158, 1985
41985
Effect of nanoparticles on the performance of solar flat plate collectors
M Hamdan, M Sarsour
Journal of Ecological Engineering 19 (2), 2018
32018
Grunty spoiste Lubelszczyzny przydatne do budowy mineralnych barier izolacyjnych i innych zastosowań inżynierskich
W Stępniewski, M Pawłowska, L Gazda, MK Widomski, M Franus, ...
Politechnika Lubelska, 2016
32016
Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny do zastosowań hydroizolacyjnych
L Gazda, M Franus
Budownictwo i Architektura 13 (2), 17--24, 2014
32014
The impact of the indoor air parameters on the dynamics of radon and its decay products concentration changes
B Polednik, MR Dudzinska, K Kozak, J Mazur, L Gazda
Healthy Building Conference. Brisbane, Australia, 2012
32012
Górnictwo kamieni młyńskich w Potoku Senderki na Roztoczu
L Gazda, A Ruska
W: Historia i współczesność górnictwa na terenie Lubelszczyzny. Kazimierz …, 2005
32005
Zmienność właściwości fizyko-chemicznych skał przywęglowych z KWK Bogdanka w aspekcie ich technologicznego i przyrodniczego wykorzystania
L Gazda
WUG: bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, 14-16, 2005
32005
Milleryt w sferosyderytach z kopalni węgla kamiennego" Bogdanka"(Lubelskie Zagłębie Węglowe)
L Gazda, M Karger, D Bielec
Przegląd Geologiczny 48 (10), 907-910, 2000
32000
Lithology and sedimentology of clastic rocks of the Telimélé and Faro series from the Gaonal Administrative region (Republic of Guinea)
L Gazda, WM Kowalski
Bulletin of the Polish academy of sciences. Earth sciences 33 (1-2), 77-85, 1985
31985
Średniowieczny eksperyment materiałowo-technologiczny przy odbudowie założeń rezydencjonalno-sakralnych Daniela Romanowicza w Chełmie
L Gazda, M Bevz
Materiały Budowlane, 2017
22017
Strefowość ekshalacji radonowych w rejonie Nałęczowa
L Gazda, B Połednik, M Dudzińska, K Kozak, J Mazur
Annual Set The Environment Protection 18, 828-837, 2016
22016
Dystrybucja biomarkerów i dojrzałość termiczna materii organicznej w tonsteinie i węglu kamiennym z pokładu 385/2 z kopalni Bogdanka (Lubelskie Zagłębie Węglowe)
MR Gola, M Karger, L Gazda
Przegląd Geologiczny 12, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20