Monika Wawer
Title
Cited by
Cited by
Year
Business simulation games in forming of students’ entrepreneurship
M Wawer, M Milosz, P Muryjas, M Rzemieniak
International Journal of Euro-Mediterranean Studies 3 (1), 49-71, 2010
532010
Problemy społeczne we współczesnych organizacjach
K Markiewicz, M Wawer
Difin, 2005
162005
Business intelligence as a support in human resources strategies realization in contemporary organizations
P Muryjas, M Wawer
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 183, 2014
142014
Edukacja pracowników pokolenia Y–nowe potrzeby i rozwiązania
M WAWER
Edukacja-Technika-Informatyka 4 (1), 162-167, 2013
112013
Budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych w rekrutacji pracowników
M Rzemieniak, M Wawer
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów …, 2012
82012
Grywalizacja w edukacji i szkoleniu pracowników
M Wawer
Edukacja-Technika-Informatyka, 249-254, 2014
72014
GRYWALIZACJA–NOWY TREND W REKRUTACJI KANDYDATÓW
M Wawer
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 3 (39), 220-230, 2015
62015
Rozwój rynku usług szkoleniowych w Polsce-teraźniejszość i przyszłość
M Wawer
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 443-454, 2012
62012
Employer branding through social media: The case of largest Polish companies
K Grzesiuk, M Wawer
10th International Scientific Conference “Business and Management 2018, 2018
52018
E-rekrutacja w realizacji strategii e-biznesu w Polsce
M Wawer, P Muryjas
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 112-118, 2011
52011
Interim management–nowy trend w zatrudnianiu menedżerów w przedsiębiorstwach
M Wawer
Roczniki Ekonomii i Zarządzania 44 (1), 243-268, 2016
42016
Grywalizacja w edukacji akademickiej–możliwości i ograniczenia jej wykorzystania w kształceniu studentów
M Wawer
Edukacja-Technika-Informatyka 7 (4), 224-232, 2016
42016
Trwałość wiedzy w procesie kształcenia
R Wawer, M Wawer
Difin, 2013
42013
Edukacyjne gry symulacyjne w rozwoju kompetencji pracowników
M Wawer
Edukacja-Technika-Informatyka 4 (2), 220-225, 2013
42013
Employer Branding on the Web: An Empirical Study of the Selected Polish Companies
K Grzesiuk, M Wawer
CBU International Conference Proceedings 6, 162-169, 2018
32018
The use of HR metrics in human resources management
M Wawer
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (3.2), 303-317, 2018
32018
ANALITYKA BIZNESOWA W ZARZĄDZANIU KADRAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
M Wawer, P Muryjas
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
32016
Kompetencje menedżerskie w logistyce–wymagania rynku pracy a programy nauczania
M Wawer
Logistyka, 2014
32014
Interim management jako nowoczesna forma zarządzania przedsiębiorstwem
M Wawer
Studia Ekonomiczne 343, 120-133, 2017
22017
Społeczna odpowiedzialność organizacji w zintegrowanej komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach logistycznych
M Wawer
Logistyka, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20