dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK
dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944-1956
M Czyżniewski
Wydawn. Nauk. Grado, 2005
372005
Prezydencja Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej: studium prawno-politologiczne
M Czyżniewski, KM Witkowska-Chrzczonowicz
Wydawnictwo Sejmowe, 2011
72011
Powstanie i tradycje państwowe Republiki Czeskiej
M Czyżniewski
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2010
32010
The Perceptron of Security in the Programs of Czech Political Parties
M Czyżniewski
Polish Political Science Yearbook 46 (1), 40-62, 2017
22017
Zmiana systemu partyjnego Republiki Czeskiej po wyborach do Izby Poselskiej w 2013 roku
M Czyżniewski
Studia Wyborcze 17, 91-109, 2014
22014
Idee w polityce Václava Klausa
M Czyżniewski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
22012
The Uncompleted Revolution? The Communist Party of Bohemia and Moravia in the Post–Communist Reality
M Czyżniewski
Polish Political Science Yearbook 45 (1), 60-72, 2016
12016
Bezpieczeństwo energetyczne Republiki Czeskiej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej
M Czyżniewski
Doctrina. Studia społeczno-polityczne 7 (7), 23-29, 2010
12010
Obraz społeczeństwa radzieckiego w prasie pomorskiej (1945-1953)
M Czyżniewski
Zapiski Historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich 66 (1 …, 2001
12001
Nonpartisan Electoral Committees in Local Government Elections in Poland in 2018
M Czyżniewski
Polish Political Science Yearbook 48 (4), 617-631, 2019
2019
Elections to the Chamber of Deputies in 2017 as a result of political changes in the Czech Republic
M Czyżniewski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 84 (1), 135-147, 2018
2018
Publiczny Obrońca Praw Republiki Czeskiej jako organ do spraw równości w kontekście standardów wyznaczanych przez dyrektywy Unii Europejskiej
M Bartoň, M Czyżniewski, A Gajda, J Jirásek, K Klíma, M Kruk, K Skotnicki, ...
Acta Universitatis Lodziensis, 84, 2018
2018
Wybory do Izby Poselskiej w 2017 roku jako wynik zmian politycznych w Republice Czeskiej
M Czyżniewski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 135-147, 2018
2018
Michał Heller, Aleksander Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, Vol. 1: Od narodzin do wielkości, Warszawa 2016, pp. 535; Vol. 2: Od potęgi do upadku …
M CZYżNIEWSKI
Historia i Polityka 25 (18), 89-92, 2016
2016
Introducing Polish History to Understand Poland’s Present
M Czyżniewski
Polish Political Science Yearbook 45 (1), 417-419, 2016
2016
Wpływ interesów politycznych na stanowienie prawa
N Daśko, M Balicki, M Borodziuk, M Czyżniewski, C Janik, M Lubiszewski, ...
2014
Polityka klimatyczna Republiki Czeskiej
M Czyżniewski
Kwartalnik Naukowy OAP UW" e-Politikon", 190-213, 2013
2013
Konserwatywny liberalizm Václava Klausa
M Czyżniewski
Historia i Polityka 14 (7), 9-23, 2012
2012
Widmo przeszłości a współczesne stosunki czesko-niemieckie
M Czyżniewski
Polski Przegląd Dyplomatyczny 62 (4), 33-54, 2011
2011
Marek Kazimierz Kamiński, Edvard Beneš we współpracy z Kremlem. Polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji w latach 1943–1945, Warszawa 2009, ss. 305
M Czyżniewski
Historia i Polityka 12 (5), 259-263, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20