Obserwuj
Mikołaj Pawlak
Mikołaj Pawlak
Associate Professor of Sociology, University of Warsaw
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Migranci na rynku pracy w Polsce. Wyniki badań przeprowadzonych wśród migrantów ekonomicznych i pracowników polskich
H Bojar, A Gąsior-Niemiec, M Bieniecki, M Pawlak
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2005
38*2005
Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce: Od pomocy doraźnej do upowszechniania europejskiej ramy polityki integracji
M Pawlak, P Matusz-Protasiewicz
Trzeci Sektor, 2015
302015
Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko: Szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r.
M Pawlak
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 2013
30*2013
Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców
M Pawlak
Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 3 (39), 97-122, 2013
282013
Polityki publiczne wobec migracji, w: Nauki o polityce publicznej: monografia dyscypliny, red
M Pawlak
J. Kwaśniewski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW …, 2018
27*2018
Strategie przetrwania. Adaptacja ukraińskich migrantów zarobkowych do polskiej rzeczywistości instytucjonalnej
M Bieniecki, M Pawlak
Warszawa: ISP, 2009
27*2009
Wyjście z cienia: polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu
P Kubicki, M Pawlak, A Mica, A Horolets
Polityka Społeczna 44 (9 (522)), 2017
242017
From Sociological Vacuum to Horror Vacui: How Stefan Nowak’s Thesis Is Used in Analyses of Polish Society
M Pawlak
Polish Sociological Review, 2015
242015
Termin „integracja” jako narzędzie legitymizacji. Neoinstytucjonalna analiza uprawomocniania działań w polu organizacyjnym obsługi i pomocy imigrantom w Polsce
M Pawlak
Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2, 59-80, 2011
202011
Strategie ukraińskich migrantów zarobkowych wobec polskiej rzeczywistości instytucjonalnej
M Bieniecki, M Pawlak
Instytut Spraw Publicznych, 2010
202010
Tying Micro and Macro: What Fills Up the Sociological Vacuum?
M Pawlak
Peter Lang, 2018
182018
Instytucje i organizacje: Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami
M Pawlak, Ł Srokowski
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 2014
18*2014
Ignorance and Change: Anticipatory Knowledge and the European Refugee Crisis
A Mica, A Horolets, M Pawlak, P Kubicki
Routledge, 2020
162020
Research-Policy Dialogues in Poland
M Pawlak
Integrating Immigrants in Europe, 253-273, 2015
162015
Unintended Consequences of Institutional Work
M Pawlak
Sociology and the Unintended: Robert Merton Revisited, 355-370, 2011
132011
Ignorance as an Outcome of Categorizations: The “Refugees” in the Polish Academic Discourse before and after the 2015 Refugee Crisis
A Horolets, A Mica, M Pawlak, P Kubicki
East European Politics and Societies 34 (3), 730-751, 2020
122020
Asymetrie i klisze pojęciowe w analizach uchodźstwa w Polsce
M Pawlak
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2, 163-185, 2012
122012
Humanitarian Aid in Times of War: Organization and Ignorance
M Pawlak
Organization Studies 43 (6), 993-996, 2022
102022
Integration of migrants in Poland: Contradictions and imaginations
M Kosz-Goryszewska, M Pawlak
Institute for Public Affairs, Heinrich-Böll-Stiftung, 2018
102018
Jak przemieszcza się „próżnia”? Wędrówki tezy Stefana Nowaka między obszarami i kontekstami
M Pawlak
Stan Rzeczy, 316-335, 2016
10*2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20