Mikołaj Pawlak
Mikołaj Pawlak
Assistant Professor of Sociology, University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Migranci na rynku pracy w Polsce. Wyniki badań przeprowadzonych wśród migrantów ekonomicznych i pracowników polskich
H Bojar, A Gąsior-Niemiec, M Bieniecki, M Pawlak
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2005
35*2005
Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców
M Pawlak
Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 3 (39), 97-122, 2013
222013
Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko: Szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r.
M Pawlak
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 2013
21*2013
Strategie przetrwania. Adaptacja ukraińskich migrantów zarobkowych do polskiej rzeczywistości instytucjonalnej
M Bieniecki, M Pawlak
Warszawa: ISP, 2009
18*2009
Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce: Od pomocy doraźnej do upowszechniania europejskiej ramy polityki integracji
M Pawlak, P Matusz-Protasiewicz
Trzeci Sektor, 2015
152015
Research-Policy Dialogues in Poland
M Pawlak
Integrating Immigrants in Europe, 253-273, 2015
142015
From Sociological Vacuum to Horror Vacui: How Stefan Nowak’s Thesis Is Used in Analyses of Polish Society
M Pawlak
Polish Sociological Review, 2015
132015
Strategie ukraińskich migrantów zarobkowych wobec polskiej rzeczywistości instytucjonalnej
M Bieniecki, M Pawlak
Instytut Spraw Publicznych, 2010
132010
Wyjście z cienia: polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu
P Kubicki, M Pawlak, A Mica, A Horolets
Polityka Społeczna 44 (9 (522)), 2017
122017
Termin „integracja” jako narzędzie legitymizacji. Neoinstytucjonalna analiza uprawomocniania działań w polu organizacyjnym obsługi i pomocy imigrantom w Polsce
M Pawlak
Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2, 59-80, 2011
122011
Unintended Consequences of Institutional Work
M Pawlak
Sociology and the Unintended: Robert Merton Revisited, 355-370, 2011
112011
Instytucje i organizacje: Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami
M Pawlak, Ł Srokowski
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 2014
8*2014
Polityki publiczne wobec migracji, w: Nauki o polityce publicznej: monografia dyscypliny, red
M Pawlak
J. Kwaśniewski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW …, 2018
7*2018
Wpływ integracji migrantów na lokalne społeczności
M Bieniecki, M Pawlak
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2008
7*2008
W stronę krajowego mechanizmu ewaluacji: Diagnoza sytuacji beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce
A Górska, M Koss-Goryszewska, J Kucharczyk, IS Publicznych, ...
Instytut Spraw Publicznych, 2019
6*2019
Asymetrie i klisze pojęciowe w analizach uchodźstwa w Polsce
M Pawlak
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2, 163-185, 2012
62012
Laboratoria integracji. Lekcje z doświadczeń brytyjskich, belgijskich, katalońskich i portugalskich
M Pawlak, M Bieniecki
Caritas Polska, 2009
6*2009
Laboratories of integration. Lessons from Belgium, Great Britain, Catalonia and Portugal
M Pawlak, M Bieniecki
Gliwice: Chepress, 2009
5*2009
Ukrainian migrants on the polish labour market
M Bieniecki, J Frelak, P Kaźmierkiewicz, M Pawlak
IOM, 2008
52008
Tying Micro and Macro: What Fills Up the Sociological Vacuum?
M Pawlak
Peter Lang, 2018
42018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20