Sebastian Susmarski
Title
Cited by
Cited by
Year
Plan projektu budowy systemu controllingu na Uniwersytecie Gdańskim
M Krajewski, J Gwizdała, M Ossowski, S Susmarski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2009
22009
Dostosowanie ewidencji kosztów dla potrzeb controllingu na Uniwersytecie Gdańskim
M Krajewski, J Gwizdała, M Ossowski, S Susmarski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2009
22009
Pomorski Model Restrukturyzacji jako forma optymalizacji działalności publicznych podmiotów leczniczych
J Sobierańska-Grenda, S Susmarski
Samorząd Pomorza, 2017
12017
Kryteria doboru strategii zarządzania interesariuszami projektu infrastrukturalnego
A Zamojska, S Susmarski
Gospodarka Narodowa 292 (6), 95-113, 2017
12017
Wybrane problemy oceny efektywności funduszy publicznych na podstawie Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
S Susmarski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H 50, 467-476, 2016
12016
Negatywne konsekwencje finansowe przyjęcia wkładu niepieniężnego w postaci aportu prawa własności gruntów przez spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi
S Susmarski
[Uniwersytet Gdański]: CeDeWu. pl, 2014
12014
Controlling dziaÙalnoïci dydaktycznej oraz naukowo badawczej jako instrument racjonalizacji gospodarki finansowej szpitali klinicznych
S Susmarski
12013
Algorytm zarządzania ryzykiem konfliktów społecznych przy realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej
S Susmarski
Wolters Kluwer Polska, 2012
12012
Zasady pomiaru efektywności Specjalnych Stref Ekonomicznych
S Susmarski
Wydawnictwo Kreos, 2007
12007
The use of stakeholder analysis in assessing the effectiveness of selected functions of the Gdańsk Science and Technology Park
S Susmarski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 53 (3), 53-60, 2019
2019
Realizacja Pomorskiego Modelu Restrukturyzacji Podmiotów Leczniczych na przykładzie Szpitali Pomorskich sp. z oo
D Nałęcz, J Sobierańska-Grenda, S Susmarski
Zarządzanie i Finanse 16 (3, cz. 2), 209-219, 2018
2018
Ocena adekwatności podziału środków pieniężnych na finansowanie usług zdrowotnych opartego na algorytmie z punktu widzenia efektywności dysponowania funduszami przez oddziały …
S Susmarski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 337-345, 2018
2018
CRITERIA FOR THE SELECTION OF STAKEHOLDER MANAGEMENT STRATEGIES FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS
A Zamojska, S Susmarski
GOSPODARKA NARODOWA, 95-113, 2017
2017
Czynniki wpływające na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia
A Zamojska, S Susmarski
Gospodarka Narodowa, 95-113, 2017
2017
Zarządzanie interesariuszami w projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
S Susmarski
Zarządzanie i Finanse 15 (2, cz. 1), 305-314, 2017
2017
Analiza interesariuszy jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w systemie IOWISZ
S Susmarski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 453-461, 2017
2017
Innovative information and communication technologies in the Polish banking sector
J Gwizdała, S Susmarski
Gwizdała J., Susmarski S.,(2015) Innovative information and communication …, 2016
2016
Determinanty wyboru formy przekształcenia Szpitala Powiatowego w Pucku Sp. z oo
S Susmarski
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 497-507, 2016
2016
Skuteczność gospodarki finansowej NFz na przykładzie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFz w Gdańsku
S Susmarski, A Zamojska
FINANSOWE, 218, 2015
2015
The future prospects for the activities of special economic zones in Poland by 2020
J Gwizdała, S Susmarski
Ekonomika, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20