Follow
Mehmet Emin Baysal
Mehmet Emin Baysal
Konya Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi
Verified email at ktun.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'deki devlet üniversitelerinin 2004 yılı performanslarının, veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenip buna göre 2005 yılı bütçe tahsislerinin yapılması
ME Baysal, B Alçılar, H Çerçioğlu, B Toklu
Sakarya University Journal of Science 9 (1), 67-73, 2005
992005
Veri zarflama analizi ile TCDD limanlarında bir etkinlik ölçümü çalışması
ME Baysal, M Uygur, B Toklu
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 19 (4), 2004
862004
Veri zarflama analizi ile bazı orta öğretim kurumlarının performanslarının değerlendirilmesi
ME Baysal, B Toklu
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2), 2001
482001
Otomotiv yan sanayinde hata türü ve etkileri analizi
ME Baysal, E Canıyılmaz, T Eren
Engineering Science and Technology, an International Journal 5 (1-2), 83-90, 2002
352002
A two phased fuzzy methodology for selection among municipal projects
ME Baysal, İ Kaya, C Kahraman, A Sarucan, O Engin
Technological and Economic Development of Economy 21 (3), 405-422, 2015
292015
Veri zarflama analizi ile orta öğretimde performans ölçümü
ME Baysal, B Toklu
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1999
281999
A hierarchy grey relational analysis for selecting the renewable electricity generation technologies
A Sarucan, ME Baysal, C Kahraman, O Engin
Proceedings of the world congress on engineering 2, 1149-1154, 2011
272011
Sağlık sektöründe bir performans değerlendirme çalışması
ME Baysal, H Çerçioğlu, B Toklu
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği, XXIV Ulusal Kongresi, Gaziantep …, 2004
202004
Solving fuzzy job shop scheduling problems with availability constraints using a scatter search method
O Engin, MK Yılmaz, ME Baysal, A Sarucan
Journal of Multiple-Valued Logic & Soft Computing 21 (3-4), 317-334, 2013
172013
The selection of renewable energy power plant technology using fuzzy data envelopment analysis
ME Baysal, A Sarucan, C Kahraman, O Engin
Proceeding the World Congress on Engineering, WCE2011 2, 2011
152011
Priority ranking for energy resources in Turkey and investment planning for renewable energy resources
ME Baysal, NC Çetin
Complex & Intelligent Systems 4 (4), 261-269, 2018
132018
Distributed fuzzy permutation flow shop scheduling problem: a bee colony algorithm
M Emin Baysal, A Sarucan, K Büyüközkan, O Engin
International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, 1440-1446, 2020
92020
Artificial bee colony algorithm for solving multi-objective distributed fuzzy permutation flow shop problem
ME Baysal, A Sarucan, K Büyüközkan, O Engin
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 42 (1), 439-449, 2022
72022
To solve the open shop scheduling problems with the parallel kangaroo algorithm
ME Baysal, T Durmaz, A Sarucan, O Engin
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 27 …, 2012
7*2012
A study of the relative efficiency of TCDD ports, using data envelopment analysis
ME Baysal, M Uygur, B Toklu
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 19 …, 2004
72004
Tedarikci seçiminde Dempster-Shafer AHP modeli
H Çerçioğlu, ME Baysal, B Toklu, A Ercengiz
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Gaziantep …, 2004
72004
Türkiye için çok kriterli karar verme yöntemleri ile yenilenebilir enerji alternatiflerinin analizi
O Engin, A Sarucan, ME Baysal
Journal of Social and Humanities Sciences Research 5 (23), 1223-1231, 2018
62018
An efficiency analysis in higher education system in Turkey
ME Baysal, B Toklu
Performance Management and Measurement with Data Envelopment Analysis …, 2010
62010
A scatter search method for fuzzy job shop scheduling problem with availability constraints
O Engin, MK Yılmaz, C Kahraman, ME Baysal, A Sarucan
Proceedings of the World Congress on Engineering WCE2011 2, 2011
52011
Veri Zarflama Analizi İle Orta Öğretimde Performans Ölçümü, Gazi Üniversitesi
ME Baysal
Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 111, 1999
51999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20