Marlena Kossakowska
Marlena Kossakowska
SWPS University of Social Sciences and Humanities, Sopot, Poland
Verified email at swps.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Control of negative emotions and its implication for illness perception among psoriasis and vitiligo patients
MM Kossakowska, C Cieścińska, J Jaszewska, WJ Placek
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 24 (4), 429-433, 2010
532010
Sens w życiu. Polska wersja kwestionariusza MLQ (Meaning in Life Questionnaire
M Kossakowska, P Kwiatek, S Tomasz
Psychologia Jakości Życia 12 (2), 111-131, 2013
332013
Strategie radzenia sobie z chorobą przewlekłą w stwardnieniu rozsianym
M Kossakowska
Post Psychiatr Neurol 17 (1), 15-21, 2008
252008
Quality of life improvement after videothoracoscopic splanchnicectomy in chronic pancreatitis patients: case control study
W Makarewicz, T Stefaniak, M Kossakowska, A Basiński, M Suchorzewski, ...
World journal of surgery 27 (8), 906-911, 2003
252003
Polska adaptacja kwestionariusza do badania wdzięczności GQ-6
M Kossakowska, P Kwiatek
Przegląd Psychologiczny 57 (4), 503-514, 2014
232014
Poczucie koherencji u chorych na stwardnienie rozsiane
M KOSSAKOWSKA, B M
Postępy Psychiatrii i Neurologii 9, 55-61, 2000
182000
Standaryzacja polskiej wersji Kwestionariusza do Oceny Jakości Życia w Stwardnieniu Rozsianym (FAMS)
MM Kossakowska
Psychologia Jakości Życia 3 (1), 61-80, 2004
152004
Zemła-Sieradzka L
M Kossakowska
Wybrane aspekty wzrostu osobistego u osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM), 2011
102011
Personal growth initiative’s relation to life meaning and satisfaction in a polish sample
D Borowa, MM Kossakowska, KA Harmon, C Robitschek
Current Psychology, 1-13, 2018
72018
Obraz choroby i korzyści psychospołeczne u osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS
M Kossakowska, P Zielazny
Postępy Psychiatrii i Neurologii 22 (3), 177-185, 2013
72013
Psychometric properties for the polish version of the brief illness perception questionnaire (brief IPQ)
MM Kossakowska, TJ Stefaniak
Health Psychology Report 5 (1), 67-83, 2017
62017
The Polish adaptation of the Gratitude Questionnaire (GQ–6)
M Kossakowska, P Kwiatek
Przegląd Psychologiczny 57, 503-514, 2014
62014
Wybrane pozytywne aspekty zmagania się z przewlekłą chorobą u osób chorych na stwardnienie rozsiane
M Kossakowska, L ZEMŁA-SIERADZKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii2 20 (4), 259-267, 2011
62011
Illness perceptions and benefit finding among people with HIV/AIDS
MM Kossakowska, P Zielazny
Postępy Psychiatrii i Neurologii 22 (3), 177-185, 2013
52013
Application of the FACIT questionnaire in the evaluation of the quality of life in patients with chronic pancreatitis: Polish conditions
T Stefaniak, W Makarewicz, M Kossakowska, A Basiński, J Reszetow, ...
Pol Przegl Chir 75 (10), 956-965, 2003
52003
Factors determining morbidity and effectiveness in videothoracoscopic splanchnicectomy
W Makarewicz, T Stefaniak, A Stanek, A Basiński, M Kossakowska, ...
Zentralblatt fur Chirurgie 127 (11), 950-955, 2002
52002
Wybrane aspekty wzrostu osobistego u osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM)
M Kossakowska, L Zemła-Sieradzka
Postępy Psychiatrii i Neurologii 20, 2011
42011
Positive Psychology in Poland–Introduction
M Kossakowska
Polish Psychological Bulletin 45 (2), 101-102, 2014
32014
Prezentacja kwestionariusza “Moja skóra” do mierzenia subiektywnej reprezentacji poznawczo-emocjonalnej skóry
M Kossakowska
Deramtologia Eststyczna 13 (2), 106, 2011
32011
Wybrane psychospołeczne uwarunkowania jakości życia w stwardnieniu rozsianym (SM)
MM Kossakowska
Psychologia Jakości Życia 6 (2), 1167-187, 2007
32007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20