Obserwuj
Monika Popow
Monika Popow
learning studies, education, democracy studies, media studies, discourse analysis
Zweryfikowany adres z twojestudia.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kategoria narodu w dyskursie edukacyjnym. Analiza procesów konstruowania tożsamości w podręcznikach szkolnych
M Popow
Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015
152015
The analysis of discursive constructions of national identity in Polish literature textbooks
M Popow
IARTEM e-Journal 6 (2), 1-19, 2014
132014
Postcolonial Central Europe. Between domination and subordination.The example of Poland
M Popow
KULT (Journal for Nordic postcolonial studies at Roskilde University …, 2015
122015
Kategoria narodu w dyskursie edukacyjnym
M Popow
Analiza procesów konstruowania tożsamości w podręcznikach szkolnych, 2015
92015
Educational struggles and citizenship education. The case of Poland
M Popow, I Sáez-Rosenkranz
Journal for Critical Education Policy Studies 14 (3), 2016
72016
Dyskurs obywatelstwa w podręcznikach do kształcenia literaturowego w gimnazjum. Krytyczna analiza dyskursu
M Popow
Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 151-172, 2012
72012
Globalna Północ i Globalne Południe w dyskursie edukacyjnym. Krytyczna analiza treści podręczników szkolnych
M Popow
Studia Edukacyjne 35, 251-272, 2015
62015
The meanings of learning as described by polish migrant bloggers
M Popow
Australian Journal of Adult Learning 56 (3), 331-352, 2016
52016
Poland - A new reality, Old problems
M Popow, M Dębski, A Nowak
European Social Watch Report, 70-72, 2010
5*2010
Polska jako miejsce studiowania w doświadczeniach studentów zagranicznych
M Popow
Forum Oświatowe 27 (1 (53)), 83–101-83–101, 2015
42015
Oblicza biedy we współczesnej Polsce
M Popow, P Kowzan, M Zielińska, M Prusinowska, C Małgorzata
42011
Między kolonizacją a dekolonizacją-zadania szkoły po transformacji ustrojowej w świetle założeń pedagogiki postkolonialnej
M Popow
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
42010
Currículum, requerimientos institucionales y libros de texto en educación básica en Chile
I Sáez-Rosenkranz, M Popow
Didacticae: Revista de Investigación en Didácticas Específicas, 42-59, 2018
22018
Organizacje pozarządowe, miasta i zmiana społeczna
M Popow
Studia Pedagogiczne 69, 173-187, 2016
22016
Gdański Archipelag Kultury–w stronę społecznego domu kultury
M Popow
22014
Wizerunek męskości w podręcznikach języka polskiego w gimnazjum. Odczytanie postkolonialne
M Popow
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 73-93, 2014
22014
Negocjowanie ze strukturami przemocy
M Popow
Praktyka teoretyczna, 287-296, 2013
22013
Citizenship Education in Recent Polish and Chilean History Textbooks: A Comparative Perspective
I Sáez-Rosenkranz, M Popow
Comparative perspectives on school textbooks: Analyzing shifting discourses …, 2021
12021
Learning as a discursive space
M Popow
Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 273-283, 2017
12017
Uczenie się w przestrzeniach transnarodowych. Rekonstrukcja znaczeń nadawanych uczeniu się przez studentów zagranicznych w Polsce
M Popow
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja 20 (1 (77)), 77-92, 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20