Obserwuj
Michał Roman
Michał Roman
Dr hab. Prof. WULS, Warsaw University of Life Sciences, Institute of Economics and Finance
Zweryfikowany adres z sggw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Respondents’ Involvement in Tourist Activities at the Time of the COVID-19 Pandemic
AK Michał Roman, Arkadiusz Niedziółka
Sustainability 12 (9610), 1-21, 2020
88*2020
Innovations in Agritourism: Evidence from a Region in Poland
PP Michał Roman, Monika Roman
Sustainability 12, 4858, 2020
842020
Tourism Competitiveness of Rural Areas: Evidence from a Region in Poland
MS Michał Roman, Monika Roman, Piotr Prus
Agriculture 10 (569), 1-19, 2020
63*2020
The Essence of Agritourism and Its Profitability during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic
PG Michał Roman
Agriculture 11 (5), 1-26, 2021
58*2021
Bicycle transport as an opportunity to develop urban tourism–Warsaw example
M Roman, M Roman
Procedia-Social and Behavioral Sciences 151, 295-301, 2014
492014
AGRITOURISM FARMS OWNERS' COMPETENCE IN RUNNING THEIR ECONOMIC ACTIVITIES
M Roman
POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES, 136-145, 2015
372015
Spatial Diversity of Tourism in the Countries of the European Union
AN Michał Roman, Monika Roman
Sustainability 12 (2713), 1-16, 2020
36*2020
Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
AN Michał Roman
Wydawnictwo SGGW, 2017
342017
Innowacyjność agroturystyki jako czynnik poprawy konkurencyjności turystycznej makroregionu Polski Wschodniej
M Roman
302018
Influence of the COVID-19 Pandemic on Tourism in European Countries: Cluster Analysis Findings
KR Michał Roman, Monika Roman, Emilia Grzegorzewska, Piotr Pietrzak
Sustainability 14 (1602), 1-17, 2022
29*2022
The essence of fair trade and its importance in the world economy
M Wielechowski, M Roman
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 11 (4), 47-57, 2012
292012
Energy efficiency of maize production technology: Evidence from Polish farms
A Konieczna, K Roman, M Roman, D Śliwiński, M Roman
Energies 14 (1), 170, 2020
272020
Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej
M Roman
Zarządzanie i Finanse 3 (1), 309-320, 2013
272013
Virtual and Space Tourism as New Trends in Travelling at the Time of the COVID-19 Pandemic
AK Michał Roman, Robert Kosiński, Kumar Bhatta, Arkadiusz Niedziółka
Sustainability 14, 628, 2022
222022
Features and Challenges of Agritourism: Evidence from Iran and Poland
PP Maryam Mahmoodi, Michał Roman
Sustainability 14 (4555), 1-20, 2022
20*2022
The analysis of a prototype installation for biogas production from chosen agricultural substrates
K Borek, W Romaniuk, K Roman, M Roman, M Kuboń
Energies 14 (8), 2132, 2021
202021
Socio-Economic Factors Influencing Travel Decision-Making of Poles and Nepalis during the COVID-19 Pandemic
PG Michał Roman, Kumar Bhatta, Monika Roman
Sustainability 13 (11468), 1-16, 2021
20*2021
Evaluation of Physical and Chemical Parameters According to Energetic Willow (Salix viminalis L.) Cultivation
EG Kamil Roman, Michał Roman, Dominika Szadkowska, Jan Szadkowski
Energies 14, 1-17, 2021
20*2021
Current status and conditions for agritourism development in the Lombardy region.
M Roman, B Golnik
Bulgarian Journal of Agricultural Science 25 (1), 2019
182019
Inicjatywy klastrowe w agroturystyce na przykładzie Okopskiej Organizacji Turystycznej
M Roman
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2009
162009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20