Obserwuj
Aleksandra Zienkiewicz
Aleksandra Zienkiewicz
Zweryfikowany adres z apsl.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
INCREASED INTEREST IN MILITARY TOURISM ON SELECTED EXAMPLES FROM THE AREA OF NORTHERN AND NORTHEASTERN POLAND.
A Zienkiewicz, T Podciborski, R Kaźmierczak
Komunikácie 23 (4), 2021
62021
Uwarunkowania rozwoju osadnictwa letniskowego w powiecie kartuskim
I Jażewicz, A Zienkiewicz
Prace i Studia Geograficzne 62 (3), 89-108, 2017
42017
Revitalization of Urban courtyards in Wrocław (southwestern Poland)
B Raszka, A Zienkiewicz, R Kalbarczyk, E Kalbarczyk
Polish Journal of Natural Sciences 29 (3), 225-237, 2014
42014
Przyrodnicze i antropogeniczne determinanty rozwoju turystyki na Kaszubach
I Jażewicz, A Zienkiewicz
Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym, 195-211, 2013
42013
Rola czynników otoczenia instytucjonalnego w zagospodarowaniu turystycznym etnoregionu kaszubskiego
A Zienkiewicz
Acta Geographica Silesiana 11 (4), 28, 2017
32017
The role of natural environment in the development of tourism in the Kashubian Lake District (on the example of Kartuzy County)
A Zienkiewicz
Geosport for Society 4 (1), 37-50, 2016
32016
Dynamika zróżnicowania przestrzennego ruchu turystycznego w krajach europejskich w latach 1995-2010
K Parzych, A Zienkiewicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 107-123, 2012
32012
Alternative uses of former coastal artillery military bases in Koszalin coastland in view of the growing popularity of military tourism
A Zienkiewicz, T Podciborski, A Terebukh
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 22 (1), 113-123, 2023
22023
Ocena atrakcyjności i dostępności zabytkowych obiektów militarnych wykorzystywanych dla potrzeb turystyki
A Zienkiewicz, T Podciborski
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 18 (3), 335-343, 2019
22019
The assessment of attractiveness and accessibility of historic military facilities utilized for the needs of tourism.
A Zienkiewicz, T Podciborski
22019
Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia na przykładzie mieszkańców powiatu słupskiego
W Szymanska, A Zienkiewicz
Słupskie Prace Geograficzne, 2013
22013
A conceptual database model for the identification of degraded areas and areas proposed for planned revitalisation
A Zienkiewicz, TS Podciborski
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 85-94, 2021
12021
Metoda oceny atrakcyjności turystycznej obiektów zabytkowych
T Podciborski, A Zienkiewicz
Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2020
12020
Znaczenie organizacji pozarządowych w popularyzacji dziedzictwa kulturowego i turystyki na terenie etnoregionu kaszubskiego
A Zienkiewicz
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 250-264, 2020
12020
Rozwój funkcji turystycznej w powiecie kartuskim
A Zienkiewicz
12016
The dynamics of the air transport development in the Warmia and Mazury region
T Podciborski, A Zienkiewicz, A Dawidowicz
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 21 (4), 573-586, 2022
2022
Wrocław rozdaje karty
M Szempliński, E Partyka, A Zienkiewicz
Zieleń Miejska, 2020
2020
Development determinants of holiday settlement: Case study of the gmina of Stężyca
I Jażewicz, A Zienkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
2019
Developing Method for Evaluating Attractiveness, Accessibility and Safety of Visiting Historical Recreational and Tourist Sites
T Podciborski, A Zienkiewicz
Geography and Tourism 2 (7), 41-49, 2019
2019
Determinanty rozwoju osadnictwa letniskowego na przykładzie gminy Stężyca
I Jażewicz, A Zienkiewicz
Turyzm 29 (2), 45-56, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20