Barbara Prus
Barbara Prus
Zweryfikowany adres z ur.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce
B Prus
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (2), 27-40, 2012
232012
Infrastructure development and its influence on agricultural land and regional sustainable development
S Bacior, B Prus
Ecological Informatics 44, 82-93, 2018
172018
Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące ceny nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice
K Gawronski, B Prus
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2005
152005
Analiza i ocena warunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego
K Gawronski, B Prus, S Soltysik
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014
142014
Agroecosystem energy metabolism in Czechia and Poland in the two decades after the fall of communism: From a centrally planned system to market oriented mode of production
P Grešlová, P Štych, T Salata, J Hernik, I Knížková, I Bičík, L Jeleček, ...
Land Use Policy 82, 807-820, 2019
132019
The comparative analysis of selected interactive data presentation techniques on the example of the land use structure in the commune of Tomice
K Król, B Prus
Polish Cartographical Review 48, 91-103, 2016
132016
Considering the level of socio-economic development of rural areas in the context of infrastructural and traditional consolidations in Poland
M Dudzińska, S Bacior, B Prus
Land Use Policy 79, 759-773, 2018
112018
Evaluation of possibility to use typological procedure and wrocław taxonomy to analyse agriculture development conditions on the example of the former kraków voivodeship communes
B Prus, M Szylar
Geomatics, Landmanagement and Landscape, 2015
102015
PLANNING AS TRIGGER FOR LAND USE CHANGES
T Salata, B Prus, J Janus
92015
Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce przestrzennej gminy Tomice
B Prus, T Salata
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
92013
Sytuacja planistyczna w Polsce-studium porównawcze
B Prus
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2012
92012
Mapy wartości gruntów jako czynnik wspomagający gospodarowanie terenami w gminie
B Prus
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2010
92010
APPLICATION OF INTERACTIVE CHARTS IN THE EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS; THE CASE OF POLAND
K Król, B Prus
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 17 (3), 141, 2018
82018
Analysis of the correlation between socio-economic development and land prices–A study of the Zagnańsk municipality
B Prus, K Król, K Chrobot
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 17 (2), 87, 2018
82018
Problemy kształtowania ładu przestrzennego
B Prus, M Antolak, W Bartoszczuk, A Bernaciak, D Jopek, A Majewska, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015
82015
Geoportal 2: nationwide network node of spatial information–description of its characteristics and an attempt at evaluation of selected functionalities
K Król, B Prus, T Salata
Geomatics, Landmanagement and Landscape, 47--63, 2016
72016
Wybrane przykłady zastosowania informacji przestrzennej na potrzeby identyfikacji obszarów problemowych
B Prus
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014
72014
Obszary problemowe: uwarunkowania, identyfikacja, sanacja
B Prus, A Jezierska-Thöle, F Woch, J Świdyński, M Denis, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015
62015
Influence of Physiographic Conditions on the Quality of Agricultural Production Area
B Prus, T Salata
GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 8 (Number 4), 55-65, 2014
62014
Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych
B Prus, K Król
Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 16 (2), 179-197, 2017
52017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20