H. Vasfi Gençer
H. Vasfi Gençer
Verified email at agri.ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Weight at emergence of honey bee (Apis mellifera caucasica) queens and its effect on live weights at the pre and post mating periods
Y Kahya, HV Gençer, J Woyke
Journal of Apicultural Research 47 (2), 118-125, 2008
682008
Türkiye arıcılığının karşılaştırmalı analizi sorunlar-öneriler
Ç Fıratlı, F Genç, M Karacaoğlu, HV Gençer
Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 17-21, 2000
622000
Morphometric characterization of Iranian (Apis mellifera meda), Central Anatolian (Apis mellifera anatoliaca) and Caucasian (Apis mellifera caucasica) honey bee …
MB Farshineh Adl, HV Gençer, Ç Firatli, R Bahreini
Journal of apicultural research 46 (4), 225-231, 2007
582007
Effects of supplemental feeding of queen rearing colonies and larval age on the acceptance of grafted larvae and queen traits
HV Gençer, SQ Shah, Ç Firatli
Pakistan Journal of Biological Sciences (Pakistan), 2000
372000
Reproductive and morphological comparisons of drones reared in queenright and laying worker colonies
HV Gençer, Ç Firatli
Journal of Apicultural Research 44 (4), 163-167, 2005
332005
Are sperm traits of drones (Apis mellifera L.) from laying worker colonies noteworthy?
HV Gençer, Y Kahya
Journal of Apicultural Research 50 (2), 130-137, 2011
282011
Türkiye arıcılığına ilişkin değerlendirmeler ve öneriler
Ç Fıratlı, M Karacaoğlu, HV Gençer, A Koç
Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7, 2005
242005
Orta Anadolu ekotipleri (A. m. anatoliaca) ve Kafkas ırkı (A. m. caucasica) bal arılarının morfolojik özellikleri
HV Gençer, Ç Fıratlı
Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences 23 (1), 107-113, 1999
201999
Kafkas ırkı (Apis mellifera caucasica) ve Kafkas Irkı ile Anadolu Arısı-Ege Ekotipi (Apis mellifera anatoliaca)'nin Karşılıklı Melezlerinin Ege Bölgesi Koşullarında Yavru …
HV Gençer, M Karacaoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 13 (1), 61-65, 2003
182003
Morphological characteristics of the Central Anatolian (A. m. anatoliaca) and Caucasian (A. m. caucasica) honey bees
HV GENÇER, Ç FIRATLI
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 23 (EK1), 107-114, 1999
181999
Why the viability of spermatozoa diminishes in the honeybee (Apis mellifera) within short time during natural mating and preparation for instrumental insemination
HV Gençer, Y Kahya, J Woyke
Apidologie, 2014
152014
The viability of sperm in lateral oviducts and spermathecae of instrumentally inseminated and naturally mated honey bee (Apis mellifera L.) queens
HV Gençer, Y Kahya
Journal of Apicultural Research 50 (3), 190-194, 2011
152011
Overwintering of honey bee queens en mass in reservoir colonies in a temperate climate and its effect on queen performance
HV Gençer
Journal of apicultural research 42 (4), 61-64, 2003
122003
Orta Anadolu Balarısı (Apis mellifera anatoliaca) Ekotiplerinin ve Bunların Çeşitli Yapısal ve Davranışsal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma
HV Gençer
Fen Bilimleri Enst., Zootekni AD, Ankara, 1996
121996
Dünya arıcılığı ve Türkiye’nin yeri
Ç Fıratlı, HV Gençer
TC Ziraat Bankası Kültür Yayınları, 1995
121995
Eggs from Apis mellifera caucasico laying workers are larger than from queens
HV Gençer, J Woyke
Journal of Apicultural Research 45 (4), 173-179, 2006
72006
Ege Bölgesi koşullarında ek beslemenin bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinin yavru üretimi ve bal verimi üzerine etkileri
M Karacaoğlu, HV Gençer, AU Koç
Hayvansal Üretim 44 (2), 2003
72003
Orta Anadolu bal arısı (A. m. anatoliaca) ekotiplerinin ve bunların çeşitli melezlerinin yapısal ve davranışsal özellikleri üzerinde bir araştırma
VH Gençer
Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Basılmamış). 100s. Ankara, 1996
71996
Dünya arıcılığı ve Türkiye'nin yeri, Türkiye II
Ç Fıratlı, HV Gençer
Tek. Arıcılık Kong.(8-9 Şubat 1994), Ankara, 1994
71994
Türkiye arıcılığının yapısal analizi
M Karacaoğlu, Ç Fıratlı, HV Gencer, F Gürel, AU Koç
Standart Ekonomik ve Teknik Dergisi. TSE yayını 51 (601), 26-33, 2012
62012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20