Çetin Bektaş
Çetin Bektaş
Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Yönetim ve Organizasyon Profesörü
Zweryfikowany adres z gop.edu.tr
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Job satisfaction, organizational commitment and demographic characteristics among teachers in Turkey: Younger is better?
I Yucel, C Bektas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 1598-1608, 2012
1822012
A motivation study on the effectiveness of intrinsic and extrinsic factors
O Çınar, Ç Bektaş, I Aslan
Economics & Management 16 (5), 690-695, 2011
1112011
Türkiye'de turizm ve ekonomik büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler
H Çetintaş, Ç Bektaş
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 19 (1), 37-44, 2008
962008
Hizmet sektöründe hizmet kalitesinin SERVQUAL yöntemi ile ölçülmesi ve hazır yemek işletmesinde bir uygulama
A Eleren, Ç Bektaş, AŞ Görmüş
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 44 (514), 75-88, 2007
942007
A model suggestion for improving the efficiency of higher education: university–industry cooperation
C Bektaş, G Tayauova
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 2270-2274, 2014
552014
Knowledge management, organisational communication and job satisfaction: An empirical test of a five-star hotel in Turkey
MA Koseoglu, C Bektas, JA Parnell, S Carraher
International Journal of Leisure and Tourism Marketing 1 (4), 323-343, 2010
492010
İŞ ETİĞİ ve İŞ ETİĞİNİN YAYILIM SÜRECİ
Ç Bektaş, MA Köseoğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2008
472008
LİDERLİK YAKLAŞIMLARI VE MODERN LİDERDEN BEKLENTİLER
Ç Bektaş
Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi 2 (7 …, 2016
422016
EXPLANATION OF INTRINSIC AND EXTRINSIC JOB SATISFACTION VIA MIRROR MODEL
Ç BEKTAŞ
BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: 5 (3), 627-639, 2017
382017
Etik kodlarının yönetsel karar alma sürecine etkileri ve bir model önerisi
Ç Bektaş, MA Köseoğlu
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 9 (2), 94-115, 2007
332007
AİLE İŞLETMECİLİK KÜLTÜRÜNÜN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİLERİ VE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Ç Bektaş, MA Köseoğlu
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
242007
Terms of organizational psychology, personnel empowerment and team working: A case study
C Bektas, N Sohrabifard
Procedia-Social and Behavioral Sciences 82, 886-891, 2013
202013
IMPROVING A SHORT AND LONG-TERM SUPPLIERS DEVELOPMENT PLAN.
I Aslan, E Sis, O Cinar, Ç Bektaş
Economics & Management 16, 2011
182011
Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilginin artan ekonomik değeri ve işletmeler üzerindeki etkileri
Y Akyüz, AŞ Görmüş, Ç Bektaş
ET 15, 2014, 2008
172008
Frame of workplace guidance how to overcome burnout syndrome: a model suggestion
C Bektas, G Peresadko
Procedia-Social and Behavioral Sciences 84, 879-884, 2013
162013
Etik kodların otel endüstrisine katkıları ve bir alan araştırması
Ç Bektaş
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-17, 2008
162008
Work engagement among nurses in Turkish hospitals: Potential antecedents and consequences
RJ Burke, M Koyuncu, M Tekinkuş, Ç Bektaş, L Fiksenbaum
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 14 (1), 7-24, 2012
122012
What is Level of Relationship between Knowledge Management and Job Satisfaction? Evidence from a Five-Star Hotel from Antalya Region in Turkey Mehmet Ali Köseoğlu Menderes EDAS
Ç Bektaş, A Soylu
Gjana, 2008 1, 333, 2008
112008
Değişim sürecinde üretim sistemlerinde ortaya çıkan yeni global boyutlar ve finansal etkileri
A Eleren, Ç Bektaş, Y Akyüz
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİ BF Dergisi, 2-37, 2003
112003
Sektör temsilcilerinin meslek yüksekokulu öğrencilerini algılamalarına yönelik bir araştırma (Sandıklı ve Şuhut MYO İşletme Programı örneği)
AŞ Görmüş, Ç Bektaş
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2002
112002
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20