Obserwuj
Wojciech Bienkowski
Wojciech Bienkowski
lazarski university
Zweryfikowany adres z lazarski.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw: wyzwania dla Polski na progu XXI wieku
J Bossak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004
2452004
Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej
W Bieńkowski
Wydaw. Naukowe PWN, 1995
2391995
How much are studies of competitiveness worth? Some reflections on the issue
W Bienkowski
Competitiveness of New Europe, 184-198, 2008
682008
Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji–wstępne wyniki badań
W Bieńkowski, Z Czajkowski, M Gomułka, B Brocka-Palacz, E Latoszek, ...
Prace i materiały 284, 2008
432008
Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji
JW Bossak, W Bieńkowski
Instytut Gospodarki Światowej. Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 2000
352000
Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD
W Bieńkowski, MA Weresa, MJ Radło
Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2010
292010
The Bermuda Triangle: Why self-governed firms work for their own destruction
W Bieńkowski
Journal of Comparative Economics 16 (4), 750-762, 1992
291992
Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki amerykańskiej w latach 1981-1988
W Bieńkowski
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 1993
271993
The university in the age of globalization: rankings, resources and reforms
W Bienkowski, J Brada, G Stanley
Springer, 2012
252012
Escape from socialism: The Polish route
WD Connor, P Płoszajski
(No Title), 1992
221992
Comovements of stock markets in the CEE-3 countries during the global financial crisis
W Bieńkowski, B Gawrońska-Nowak, W Grabowski
Eastern European Economics 52 (5), 32-55, 2014
192014
Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej
W Bieńkowski
Czy rząd może być bardziej aktywny, 2000
182000
Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne
W Bieńkowski, W Grabowski, B Gawrońska-Nowak
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2011
172011
Reaganomics goes global: what can the EU, Russia and other transition countries learn from the USA?
W BIENKOWSKI, JC Brada, MJ Radło
Palgrave Macmillan, 2006
172006
Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?: w stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej
W Bieńkowski, MJ Radło, W Czartoryski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
152010
Wpływ instytucji na rozwój gospodarczy i konkurencyjność krajów postkomunistycznych. Kilka uwag w odniesieniu do Polski i Rosji
W Bieńkowski
Studia ekonomiczne 2, 30, 2006
152006
Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Czy rząd może być bardziej aktywny?/The competitiveness of Polish economy prior to entering the …
W Bieńkowski
International conference materials/, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 2000
152000
The Applicability Of Western Measurement Methods To Assess
W Bienkowski
Comparative Economic Studies (pre-1990) 30 (3), 33, 1988
151988
Growth versus security: Old and new EU members quest for a new economic and social model
W Bienkowski, J Brada, M Radlo
Springer, 2008
132008
Poland's Bermuda Triangle
W Bienkowski
RFE/RL Research Report 1 (17), 22-24, 1992
121992
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20