Jerzy Mirosław Kupiec
Jerzy Mirosław Kupiec
Doktor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Verified email at up.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Development of comprehensive river typology based on macrophytes in the mountain-lowland gradient of different Central European ecoregions
S Jusik, K Szoszkiewicz, JM Kupiec, I Lewin, A Samecka-Cymerman
Hydrobiologia 745 (1), 241-262, 2015
262015
Changes of nutrient concentrations in water sensitive to nitrate pollution from agricultural sources in the Samica Stęszewska river catchment
A Ławniczak, J Zbierska, J Kupiec
Annals of Warsaw University of Life Sciences–SGGW. Land Reclamation 40 (1 …, 2008
112008
Action reducing the outflow of nitrates from agricultural sources to waters on the nitrate vulnerable zone in the catchment of the Samica Steszewska River
J Kupiec, AE Lawniczak, J Zbierska
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Land Reclamation 40, 2008
102008
Ocena bilansu składników biogennych (NPK) jako podstawy monitoringu produkcji rolnej w aspekcie ochrony środowiska
J Kupiec
Praca doktorska. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 211, 2008
92008
Eksploatacja urządzeń wodnych a zasoby wodne zlewni nizinnej
S Murat-Blazejewska, J Zbierska, A Lawniczak, J Kanclerz, J Kupiec, ...
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 7 (2), 2008
92008
Variability of taxonomic structure of macrophytes according to major morphological modifications of lowland and upland rivers with different water trophy
R Staniszewski, S Jusik, J Kupiec
Nauka Przyroda Technologie 6 (2), # 22, 2012
82012
Ocena obciążenia agro-ekosystemów na podstawie bilansu składników biogennych „u wrót” w wybranych gospodarstwach Wielkopolski
J KUPIEC
Fragm. Agron 24 (3), 275-282, 2007
82007
Comparison of Results Obtained on the Basis of Selected Types of Nitrogen Balance in the Scale of a Field and a Farm
J Kupiec, J Zbierska
Polish Journal of Environmental Studies 21 (5), 1295-1304, 2012
72012
Stężenie składników biogennych w wodach gruntowych i podziemnych w zlewni bezpośredniej Jeziora Niepruszewskiego narażonego na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego
J Zbierska, AE Ławniczak, J Kupiec, A Zbierska
Nauka Przyroda Technologie 5 (5), # 103, 2011
72011
Bilans fosforu w gospodarstwach rolnych na obszarze zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej
J Zbierska, J Kupiec
Rocz. AR Pozn. Melior. Inż. Środ, 545-552, 2005
72005
Emisja gazowych form azotu w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych Wielkopolski
J Kupiec, J Zbierska
Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. Poznańskie Towarzystwo …, 2006
62006
Inwentaryzacja botaniczna na potrzeby planu ochrony Brodnickiego Parku Krajobrazowego
K Szoszkiewicz, S Jusik, T Zgoła, B Hryc, A Ławniczak, J Kupiec
Badania flory i roślinności nieleśnej prowadzone w, 2005
62005
Macrophyte and macroinvertebrate patterns in unimpacted mountain rivers of two European ecoregions
K Szoszkiewicz, S Jusik, I Lewin, I Czerniawska-Kusza, JM Kupiec, ...
Hydrobiologia 808 (1), 327-342, 2018
52018
Ocena nizinnych rzek Polski bioindykacyjna metoda Mean Trophic Rank
J Zbierska, K Szoszkiewicz, J Kupiec, D Mendyk
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 3 (2), 41-49, 2004
52004
Nadmiar azotu w produkcji rolnej w gospodarstwach indywidualnych na obszarze zlewni Samicy Steszewskiej
J Zbierska, J Kupiec
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Melioracje i Inżynieria Środowiska …, 2004
52004
Naturalne uwarunkowania stanu wód jezior w rejonie Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”
P Stachowski, A Oliskiewicz-Krzywicka, JM Kupiec
Rocznik Ochrona Środowiska 18 (cz. 1), 642--669, 2016
42016
Changes of nutrient concentrations in water sensitive to nitrate pollution from agricultural sources in the Samica Steszewska River catchment
AE Lawniczak, J Zbierska, J Kupiec
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Land Reclamation 40, 2008
42008
Gospodarowanie nawozami w wybranych gospodarstwach Wielkopolski w swietle wymogow dyrektywy azotanowej oraz dobrej praktyki rolniczej
J Kupiec, J Zbierska
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 153-165, 2007
42007
The Natural Characteristics of the State of the Water in Lakes in the Area of Open Mine Quarry" Konin"
P Stachowski, A Oliskiewicz-Krzywicka, JM Kupiec
ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 18, 642-669, 2016
32016
Przegląd metod bilansowania makroskładników NPK w produkcji rolnej
JM Kupiec
Inżynieria i Ochrona Środowiska 18, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20